HH-PEDAALI polkaistu hyvin vauhtiin

Opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALI on täysin uudenlainen tapa kehittää henkilöstöämme. Haaga-Heliassa ei ole koskaan ollut tällaista koko opetushenkilöstölle suunnattua koulutusta. Alun pienten haasteiden jälkeen HH-PEDAALI on saatu hyvin käyntiin.

pedakeidas_a

-Monissa maakuntien ammattikorkeakouluissa on ollut isoja vastaavantyyppisiä koulutuksia. Niitä on pyöritetty useita vuosia ja tulokset ovat näkyneet, kertovat HH-PEDAALIn valmentajat, ammatillisen opettajakorkeakoulumme yliopettajat Kimmo Mäki ja Hannu Kotila.

Haaga-Helian oma kehittämisohjelma kestää kaksi lukuvuotta. Ensimmäisen vuoden tarkoitus on, että opetushenkilöstö tulee tutuiksi yli koulutusohjelmarajojen. Parhaillaan meneillään olevilla noin 50 hengen pedakeitailla käsitellään ohjaamista ja arviointia. Keitailla on kuultu myös opiskelijoiden kokemuksia arvioinnista ja tuotu esille onnistuneita caseja.  Kevään viimeisellä pedakeitaalla tarkastellaan ja analysoidaan ohjaukseen ja arviointiin panostettuja pedakokeiluja.

-Tässä haetaan uutta näkökulmaa henkilöstön koulutukseen, kun koulutetaan kaikki, koko opetushenkilöstö, toteaa Hannu Kotila.

pedakeidas

Keitaiden lisäksi henkilöstö työskentelee pienemmissä pedatiimeissä. Etukäteen muodostetut muutaman hengen pedatiimit ovat lähteneet eri tahdeilla liikkeelle. Jokainen tiimi määrittelee toimintamuotonsa itse.

-Syksy oli ehkä hämmennyksen aikaa, koska tämä on uusi juttu näin kollektiivisti. Tämä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus päästä yhdessä ottamaan asioihin kantaa. Esimerkiksi nyt käsittelyssä olevat ohjaus ja arviointi parantavat koulutuspalveluiden laatua. Ohjauksen ja arvioinnin kehittämisen avulla saamme ohjattua opiskelijat laadukkaasti eteenpäin opinnoissaan, pohtii Kimmo Mäki.

 

Seuraava teema Yhteisöllinen toimintakulttuuri

pedakeidas_b

Kehittämisohjelma ja yhteistyön rakentaminen yli koulutusohjelmarajojen jatkuu ensi vuonnakin. Lukuvuoden 2016 – 2017 teemana on Yhteisöllinen toimintakulttuuri. Kehittämisohjelman puitteissa tuotetaan myös pedagoginen visio, joka avaa haagahelialaista tapaa tarkastella opetusta ja oppimista. Toiminnan kehittämisen kautta saamme Haaga-Helian tuloksia parannettua.

-Meillä on Haaga-Heliassa olemassa hyviä käytäntöjä esimerkiksi Vierumäen yksikössä ja StartUp Schoolissa. Esimerkiksi näiden toivotaan leviävän käyttöön koko Haaga-Heliassa, toteavat Mäki ja Kotila.

 

Katso YouTubesta: Arviointi on ohjausta ja ohjaus arviointia.

pedakeidas_c

 

Teksti Sanna Leporanta
Kuvat Tommi Lalu

 

Comments are closed.