HH-PEDAALIn valmentajat auttavat jakamaan ideoita ja luomaan yhdessä uutta

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Nina Heiskanen sekä myynnin ja palvelumuotoilun lehtori Marika Alhonen ovat HH-PEDAALIn valmentajia ja he vetävät pedakeidasryhmiä. He ovat ottaneet haasteellisen tehtävän innostuneina vastaan.

 Heiskanen

Nina Heiskasen mielestä HH-pedaali on iso satsaus Haaga-Helialta nykyisessä koulutustilanteessa. Hän toivoo, että osallistujat näkevät tämän positiivisena mahdollisuutena kehittää talon osaamista ja erottautumiskykyä niin, että Haaga-Helia olisi nykyistäkin halutumpi kohde.

Heiskasen ja Alhosen mielestä on hienoa, että Haaga-Helia panostaa näin isosti pedagogiseen kehittämiseen.

– Kun minua pyydettiin mukaan valmentajaksi, koin sen mielenkiintoiseksi ammatilliseksi haasteeksi ja luottamuksen osoitukseksi osaamistani kohtaan. Tavoitteenani on olla luottamuksen arvoinen ja tehdä työni hyvin, Heiskanen sanoo.

Valmentajien tehtävä on johdatella osallistujat aihealueiden äärelle, tarjota heille keskustelufoorumi ja olla opettajien ja ohjaajien apuna.

Marika_Alhonen_web

Olemme tämän kehitysprojektin fasilitaattoreita. Me autamme opettajia jakamaan osaamistaan ja hyviä käytäntöjä sekä luomaan yhdessä uutta ja kehittämään asioita eteenpäin, Marika Alhonen kuvailee.

Valmentajat myös välittävät pedakeitaiden keskusteluissa esiin nousseita tärkeitä viestejä oikeille tahoille eri puolelle organisaatiota.

 

Keskustelua keitailla

HH-PEDAALIssa tehdään yhteistyötä yli koulutusalojen ja tutustutaan samalla eri yksiköiden toimintaan. Yhteisen pedagogisen vision kehittäminen vaatii keskustelua ja perusasioiden pohtimista yhdessä. Heiskasen mielestä tarvetta pedagogiseen keskusteluun on ja innostuneisuus HH-PEDAALIa kohtaan on lisääntynyt.

– Opettajilla ei useinkaan ole arjessa aikaa pysähtyä miettimään ja arvioimaan opettamistaan tai jakaa kokemuksiaan kollegoiden kanssa, hän sanoo.

Pedakeitaissa siihen on mahdollisuus. Niissä opettajat eri koulutusohjelmista ristiin pölyttävät ideoitaan ja osaamistaan. He kehittävät erilaisia pedakokeiluja ja nappaavat kollegoilta hyviä ideoita omiin tarpeisiin.

– On kiinnostavaa kuulla talon sisäisistä hyvistä toimintatavoista. Esimerkiksi vierumäkeläiset ovat uskaltaneet ottaa aika reippaita askelia oppimisen kehittämisessä, Alhonen kertoo.

Yhdessä mietitään myös, mitä opiskelijoille halutaan tarjota ja millaisia taitoja heidän tulisi hallita Haaga-Heliasta valmistuttuaan.

– Meillä oli toisessa keitaassa opiskelija mukana keskusteluissa ja se herätti innokasta keskustelua. Opiskelijat pitäisi ottaa mukaan toimintaan useamminkin, Alhonen sanoo.

Opettajat testaavat työssään pedatiimeissä miettimiään opetuskokeiluja. Viime syksyllä syntyi ideoita muun muassa verkkoneuvotteluohjelma AC:n tai Padletin hyödyntämisestä opetuksessa.

– On ollut paljon ruohonjuuritason kokeiluja, joilla omaa opetusta ja ohjausta voi kehittää. Koska kyseessä eivät ole sydänleikkaukset, ei haittaa, jos kokeilut eivät heti onnistuisikaan, Heiskanen sanoo.

Oivalluksia kokeiluista jaetaan yhteisissä keskusteluissa pedakeitaissa. Alhonen muistuttaa, että kun uusia ideoita mietitään ja tehdään yhdessä, niin uskaltaa ehkä kokeilla rohkeammin.

 

Valmentajatkin oppivat

Heiskanen ja Alhonen kertovat oppineensa matkan varrella paljon valmentajatiimissä ja muilta opettajilta. Neljänkymmenenviiden hengen ryhmissä on paljon osaamista ja kokemusta.

– Tämä on laajentanut omaa näkemystä koko Haaga-Heliasta, kun on päässyt tutustumaan eri yksiköiden opettajiin ja heidän toteutustapoihinsa, Heiskanen sanoo.

Valmentajat ovat ottaneet saamaansa palautetta herkällä korvalla vastaan ja reagoineet siihen välittömästi.

– Jos joku asia ei toimi, olemme yhdessä miettineet, miten asian voisi tehdä paremmin. Olemme oppineet tavallaan kehittämään ja kehittymään yhdessä, Alhonen sanoo.

Sekä Alhonen että Heiskanen pitävät valmentajan tehtävää mielenkiintoisena ja haastavana, kun vastapuolena on kokeneita ja osaavia opettajakollegoita.

– On tullut palautetta, että on ollut mahtavaa tutustua uusiin kollegoihin ja on hyvä, että siihen on tarjolla oma foorumi, Alhonen sanoo.

 

Teksti ja kuva Kati Laitinen

Comments are closed.