Ilmapiiritutkimus: HAAGA-HELIAn henkilöstö on vahvasti motivoitunutta

Keräsimme tänä syksynä ilmapiiritutkimuksen avulla tietoa HAAGA-HELIAN henkilöstön tyytyväisyyden tasosta eri osa-alueilla. Tavoitteena on kehittää työyhteisön toimintaa ja tunnistaa toimintatapaan liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kehitämme HAAGA-HELIAa entistä paremmaksi työpaikaksi arvopohjan mukaisesti: Huippujoukkueena yhdessä uudistaen – vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvellen.

worryless

Johtoryhmä käsitteli ilmapiiritutkimuksen yhteenvetotulokset kokouksessaan 3.10.2014. Johtoryhmä tunnisti yhdessä tuloksista vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme.

Ilmapiiritutkimuksen entisestään parantunut hyvä kokonaisarvosana (ilmapiiri-indeksi) on positiivinen viesti jatkaa sitä hyvää työtä, mitä olemme HAAGA-HELIAssa yhdessä tehneet. Haluamme myös vaalia vahvuuksiamme.

Erityisen positiivista on, että henkilöstön motivaatio omaan työhön on korkealla ja se, että henkilöstö näkee HAAGA-HELIAn olevan vahva ja laadukas brändi. Tärkeää on myös, että henkilöstö toteaa olevansa tietoinen ammattikorkeakoulukentän muutostekijöistä, etenkin rahoituksen muutoksista, joka vaikuttaa toimintaamme. Samalla tulokset kertovat, että henkilöstö haluaa tehdä parhaansa, jotta HAAGA-HELIAlla menisi hyvin tulevaisuudessakin. Nämä ovat erinomaiset lähtökohdat kehittämistyön jatkamiselle ja Tiikerinloikan toteuttamiselle yhdessä!

 

Meillä on erinomaiset lähtökohdat kehittämistyön jatkamiselle ja Tiikerinloikan toteuttamiselle yhdessä!

 

Ilmapiiritutkimus antaa meille myös eväitä HAAGA-HELIAn edelleen kehittämiseen. Palautteiden perusteella johtoryhmä nosti keskeisiksi kehittämisen teemoiksi HAAGA-HELIA -tasolla seuraavat asiat:

 

1) Kehittämisen ykköshaasteeksi nousee sisäisen viestinnän ja viestinnän vuorovaikutteisuuden kehittäminen.

Toimenpiteenä tältä osin on edelleen lisätä yksiköiden sisäistä yhdessä tekemistä, johon myös tulevilla tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Erityisesti yksiköiden välinen tiedonkulku koetaan riittämättömäksi ja tässä pyritään lisäämään yksiköiden välistä yhteistyötä erilaisin toimenpitein.

Järjestämme uusia toimivia tiedonjakamisen ja kohtaamisen foorumeita kuten rehtorin kahvit, HH-klinikat, TKI-aamukahvit, yliopettajafoorumit, partner-manager –foorumit jne. Otamme mukaan yksiköiden kehittämishankkeisiin edustajia myös muista yksiköistä. Kannustamme työkiertoon eri muodoissaan esim. opetus toisessa yksikössä, perehtyminen kollegan työtehtäviin eri toiminnossa tai siirtyminen työtehtäviin toiseen yksikköön.

 

2) Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä korostuu yhteistyön merkitys.

Yhteistyö kaikkineen on vahva voimavara, jota meidän tulee edistää. Yhteistyö avaa silmiä ja voi auttaa meitä näkemään olennaisen ja erottamaan tekemisestämme sellaista, mikä on toisarvoista, sellaista josta meidän tulisi osata luopua. Yhteistyö auttaa meitä myös poistamaan päällekkäistä tekemistä, emme tee samaa asiaa kahteen kertaan.

Vaikuttamismahdollisuudet peilautuvat HAAGA-HELIA- tasolle, ei vain yksikön sisällä. Se tuo talon sisällä olevia hyvä käytäntöjä muiden käyttöön. Toivottu henkilöstön osaamisen  parempi hyödyntäminen tapahtuu parhaimmillaan koko talon tasolla. Yhteistyö antaa myös voimia arkeen sekä työniloa.

 

3) Arvojen, eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden edistämisen osalta esimiestyö on keskeisessä asemassa.

Nämä asiat toteutuvat parhaiten arjen kohtaamisissa ja tekemisissä. Panostamme esimiesten valmennukseen ja esimiestyön kehittämiseen syksyllä 2013 käynnistyneessä KOMPASSI-kehittämisohjelmassa. Ohjelman tarkoitus on erityisesti tukea ja antaa työkaluja hallittuun muutoksen johtamiseen.

Arvojen, eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeistä, jotta muutos voi toteutua onnistuneesti. Esimiestyö saa nykyisellään kaikkiaan hyvät palautteet, toki hajontaa löytyy. Ohjelma jatkuu vielä ensi vuoden puolelle.

 

Arvopohjan – Toimimme huippujoukkueena yhdessä uudistaen vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvellen -, eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden edistämisen osalta on tärkeä muistaa myös näiden toteutuminen koko HAAGA-HELIA yhteisössä. Meidän tulee kaikkien pyrkiä varmistamaan, että myös päivittäisessä opiskelijoiden ja kollegoiden kohtaamisessa huomioimme nämä näkökulmat. Saman vastuullisen toiminnan tulisi peilautua myös yhteistyössämme muiden sidosryhmiemme kanssa aluevaikuttajan roolissamme.

Ilmapiiritutkimuksen hyvä kokonaistulos ja toteutettavat kehittämistoimet osaltaan mahdollistavat menestyksemme myös tulevaisuudessa.

 

Indeksi_kehitys

 

Ilmapiiri-indeksimme on uunituoreen ilmapiiritutkimuksen tulosten mukaan 4,60. Indeksi on kehittynyt positiivisesti kahden vuoden takaisesta tutkimuksesta, jolloin indeksi oli 4,53. Vastausprosentti oli ennätyksellinen 74 % (69 % vuonna 2012).

 

Comments are closed.

Comments are closed