Intohimoa, yhteistyötä, joustavuutta ja vähän pokkaakin – näillä aineksilla laatuinnovaatiopalkinto voitettiin

Haaga-Helia palkittiin 19.1.2015 laatuinnovaatiopalkinnolla kehittämästään organisaatioiden myyntikulttuurin arvioinnin työkalusta. Arviointimittari HH6K:n kehittäminen oli parin vuoden prosessi, joka sai projektin puurtajat ja Haaga-Helian liiketalouden yksikön lehtorit Pirjo Pitkäpaasin sekä Johanna Vuoren yhdistämään voimansa yhteisen tavoitteen eteen.

Pirjo_Johanna_sPirjo Pitkäpaasi ja Johanna Vuori iloitsivat saamastaan tunnustuksesta

”Hyviä tuloksia syntyy kun taustoiltaan erilaiset ihmiset tekee yhdessä töitä eri lähtökohdista”, pohtii projektipäällikkönä toiminut Pirjo Pitkäpaasi. Hänellä on taustallaan parin kymmenen vuoden työkokemus myynnistä, myynnin johdosta ja myyntiyhtiön johdosta. ”Kun hakeutuu omaa osaamista täydentävien ihmisten seuraan, silloin voi syntyä jotain kiinnostavaa”, hän jatkaa.

Johanna Vuori taas on taustaltaan johtamisen ja organisaatioiden tutkija ja opettaja, hallintotieteiden tohtori. ”Vaikka me tullaankin eri näkökulmista, meitä yhdistää se että me suhtaudutaan intohimoisesti myyntiin. Ja siihen että pitää saada dialogia Haaga-Helian ja yritysten välille”, Johanna painottaa.

 
Pitkä projekti vaati aikaa ja uskoa yhteiseen asiaan

Vuonna 2012 alkaneeseen projektiin on mahtunut erilaisia vaiheita, joissa molempien ammattilaisten osaaminen on tullut tarpeeseen. Prosessin tavoitteena oli alusta lähtien löytää menestyvän myynti- ja palveluorganisaation kulttuuriin kuuluvat osa-alueet ja luoda nopea ja ketterä työkalu niiden mittaamiseen.

Prosessin alkuvaiheessa toteutettiin laajamittainen aivoriihi verkossa, yritysten ja yhteistyökumppaneiden rekrytointia ja asiantuntijapaneelikeskusteluita, joiden luotsaamisessa Pirjo on ollut päävastuussa. Näistä saatuja näkökulmia syventävästä laadullisesta tutkimuksesta ja lopullisen arviointimittarin ja mallin hahmottelusta on puolestaan vastannut Johanna.

 
Projekti on vaatinut näiltä naisilta sitoutumista pitkiin työpäiviin ja uskoa omaan tekemiseen. ”Jos haluaa tehdä jotain uutta, pitää olla joustava ja pitää olla valmius käyttää aikaa”, toteaa Johanna, ”Se vaatii myös aika paljon pokkaa, kun omaa työtä menee esittelemään yritysten isoihin johtoryhmiin. Kyllähän se näkyy uskotaanko me tähän asiaan.”

 

Yhteistyössä tarvittiin monipuolisesti haagahelialaista osaamista

Pitkäpaasin ja Vuoren lisäksi työskentelyssä on ollut aktiivisesti mukana Haaga-Helian vararehtori Lauri Tuomi. ”Laurilla oli koko ajan pitkän tähtäimen visio ja usko mittariston syntymiseen. Lauri on ollut minulle hieno tuki projektin kaikissa vaiheissa”, kertoo Pirjo.

Kiitosta saavat myös yliopettajat Timo Kaski ja Anu Moisio, jotka antoivat mittariston työstämiseen oman asiantuntijapanostuksensa, sekä laaja joukko työntekijöitä TKI-osastolta.

”Yhteistyötä on se, että apua pyytää ja sitä myös saa. On hyvä että asiantuntijakommentteja on voinut pyytää suunnitellusti ja vähän suunnittelemattakin”, Johanna iloitsee, ”Meidän pitää tajuta että korkeakoululla on paljon annettavaa. Meillä on erilaista osaamista ja erilainen näkökulma. Ja talon osaamispotentiaali on paljon laajempi kuin missään konsulttitoimistossa!”

 

Teksti ja kuva Virpi Salmi

Comments are closed.

Comments are closed