Opetuksen kehittäminen: Kutsu kollegasi kurkistamaan!

Monika Birkle, Pilvi Heinonen, Ilkka Malinen ja Salme Rautiainen ovat käyneet seuraamassa toistensa tunteja kevään aikana. Tästä syntyi myös heidän pedatiiminsä nimi, Kutsu kollegasi kurkistamaan. Tiimiläiset ovat seuranneet toistensa tunteja ja antaneet palautetta erityisesti toivotuista näkökulmista.

pedavierailu_porvoo

Salme Rautiainen (6. vasemmalta) kävi vierailulla Monika Birklen (3.vasemmalta) opintojaksolla Event Planning and Management 2.

Pedatiimin nimi syntyi helposti, sillä se kuvastaa sitä, mitä ryhmässä halutaan tehdä. Ryhmän tavoite on oppia toisilta ja saada omasta työstä palautetta. Ryhmä ei ole yrittänytkään koota koko ryhmää kerralla, vaan tapaamiset on sovittu kahdenkeskisesti. Tapaamisia, eli kollegan varjostamisia, on ollut kevään aikana noin kuusi. Ryhmästä Ilkka ja Salme tunsivat toisensa ennestään. Muut ovat tutustuneet tapaamisten kautta.

-Jaoimme ensimmäisen pedakeitaan jälkeen omat, pedatiimin vierailulle sopivat opetustuntimme. Kukin ilmoitti niiden puitteissa, mihin aikoo tulla. Itse olen seurannut yhden kerran kaikkien tunteja. Myös molemmilla omilla opetuskerroillani oli pedayleisöä seuraamassa, kertoo Salme Rautiainen.

Salme Rautiainen toimii opinto-ohjaajana Pasilassa nuorten liiketalouden ja myynnin koulutusohjelmissa. Opetusta hänellä on vähän, joten HH-PEDAALI on tarjonnut hänelle mahdollisuuden nähdä opetuksen kirjoa Haaga-Heliassa ja oppia muilta.

-Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin, erityisesti omaan pedatiimiin. Arviointiosuudesta odotan apua opinnollistamisen arviointiin. Sitä on käsittääkseni jossain määrin tulossa opinto-ohjaajienkin toimenkuvaan, Salme toteaa.

Jokainen on listannut etukäteen asioita, esimerkiksi palautteenanto tai työrauhan hallinta, joihin toivoo saavansa kollegalta kommentteja. Ryhmä on jakanut havaintojaan avoimesti joko kasvokkain tai Moodle-keskusteluryhmässä.

-Se on ollut hyvä, että pedatiimi sai itse päättää, mitä ja miten tehdään, toteaa Ilkka Malinen, joka opettaa yrittäjyyttä liiketalouden koulutusyksikössä.

Kollegan varjostamiseen ei ole olemassa valmista formaattia. Jokainen saa irti sen, mitä itse toivoo.

-Itse olen ollut kerran havainnoimassa ja minua on kerran varjostettu. Pyysin viimeksi Salmea keskittymään siihen, miten osaan kannustaa ja motivoida opiskelijoita, kertoo Monika Birkle, joka työskentelee Porvoo Campuksella Matkailun koulutusohjelmassa.

 

Hyötyä suoraan omaan opetukseen

Tiimi pitää HH-PEDAALIa mielenkiintoisena hankkeena. Kaikki opetuksen kehittämiseen tähtäävä konkreettinen toiminta on aina tervetullutta.

-Edellytys yhteisöllisen toimintatavan kehittymiselle on nimenomaan se, että opettajat tutustuvat toisiinsa ja näkevät toistensa toimintatapoja. Tätä on tapahtunut omassa pedatiimissämme. Vain tällä tavalla voidaan luoda maaperää esimerkiksi yhteisopettajuudelle ja yhteistyölle yli yksikkörajojen, sanoo Pilvi Heinonen, joka työskentelee suomen kielen ja viestinnän lehtorina tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Digitalous-yksikössä.

Ryhmäläiset löytävät monia hyödyllisiä asioita toisten opetuksen seuraamisesta. Konkreettista ammennettavaa syntyy aina, kun pääsee seuraamaan toisten opettajien työskentelyä.

-Aikataulujen sovittaminen tuntuu aina mahdottomalta, mutta kun saa raivattua tilaa kalenterista ja lähtee mukaan tutustumaan kollegan opetukseen, niin se on aina yhtä palkitsevaa. Kannattaa siis oikeasti nähdä vähän vaivaa, lopputulos palkitsee, Monika Birkle kehottaa.

-Avoimin  mielin ja analyyttisellä otteella mukaan, kannustaa Pilvi Heinonen.

Pilvi Heinonen on opettanut opintojaksolla Projektityö ja innovaatiot. Opintojakson opiskelijat pitivät blogia kertoessaan erilaisista opintojaksoon liittyvistä teemoista. Monika Birkle oli seuraamassa Pilvin opetusta.

-Oli aivan ihana nähdä, miten IT-alaa opiskelevat asiantuntevasti kertoivat heille tärkeästä aiheesta blogin muodossa. Erityisen yllättynyt olin heidän viestinnällisistä taidoistaan. Pilvi osasi hienosti ohjata heidät viestinnän saloihin ja opiskelijat kommentoivat hyvin tarkasti toistensa tuotoksia. Todella tehokas 90-minuuttinen, Monika Birkle kehuu.

 

Kirjakahvilasta idea opokahvilaan

Liiketalouden yrittäjyyden osaamisryhmä on pitänyt opiskelijoilleen nyyttäriperiaatteella toimivia kirjakahviloita.

-Kirjakaffila on järjestetty vapaa keskustelutilaisuus ennalta määrätystä aiheesta ja ennakkoon luetusta kirjasta. Kahvila sopii syventäviin opintoihin ja sellaisille opiskelijoille, joilla on vahva motivaatio, esimerkiksi oma yritys. Haaga-Heliassa Tarja Jokinen ja Tarja Römer-Paakkanen ovat käyttäneet kirjakahviloita jo pitemmän aikaa liiketalouden yrittäjyyden syventävissä opinnoissa, kertoo Ilkka Malinen.

Salme Rautiainen aikoo soveltaa kirjakahvila-konseptia opinto-ohjaukseen. Liiketalouden ja myynnin opiskelijoille järjestetään toukokuussa, ensivalinnan aikaan Pasilassa opokahvila. Opokahvilaan voi tulla kahville, juttelemaan mukavia ja esittämään kysymyksiä. Taka-ajatuksena on yhteisöllisyyden lisääminen kohtaamisten kautta, mutta toki myös käytännön hyöty. Parin tunnin aikana saadaan varmasti hoidettua kymmeniä kysymyksiä ja ehkäistään samalla sähköpostin ja vastaanoton ruuhkautumista.

 

Ideat jalostuvat muiden kanssa

HH-PEDAALIn ja kohtaamisten kautta on saatu monenlaisia ideoita.

-Ilkka Malinen ja HH-PEDAALIn valmentaja, yliopettaja Kimmo Mäki olivat antamassa palautetta Opiskelu AMK:ssa -tunnillani. Tämä johtanee laajemman, teemaan liittyvän konseptin ja oppimateriaalin kehittämiseen uuteen opetussuunnitelmaamme, kertoo Salme Rautiainen.

-Myös muiden pedatiimien kokeilut ovat olleet kiinnostavia. Esimerkiksi Sampo Mielityinen työsti opiskelijoiden kanssa omalla kurssillaan aikajanan, jota käytetään Politiikka ja vallankäyttö -kurssin opetukseen journalismin opiskelijoille, kertoo Pilvi Heinonen.

-Joskus voi aivan hyvin oppimista elävöittää jopa hassuilla keinoilla. Esimerkiksi myynnin ihmisillä pitää aina olla jotain mitä räplätä – silloin jää paremmin mieleen. Ja lego-palikat ovat liian pieniä, dublo-palikat toimivat paremmin, Ilkka Malinen naurahtaa.

Ryhmällä on toiveita myös ensi vuoden toiminnan suhteen. Haaga-Helian toimintakulttuuria voitaisiin muuttaa siihen suuntaan, että ovet ovat aina avoinna kollegoille tulla kurkistamaan.

-Esimerkiksi harjoittelujen suulliset raportointitilaisuudet olisivat opoille hienoja oppimisen paikkoja. Tieto ajankohdista voisi olla jossakin helposti löydettävissä. Niihin voisi mennä mukaan, jos se omaan aikatauluun sopii, Salme Rautiainen ehdottaa.

 

 

Teksti Sanna Leporanta
Kuva 
Tara Morales

Comments are closed.