Opojen työpöytä auttaa etenemisen seurannassa

Opinto-ohjaajille on tehty oma työkalu opiskelijoiden etenemisen seurantaa helpottamaan. Opinto-ohjaaja Irene Vilpponen osallistui Opojen työpöytä -nimisen ohjaajanäkymän suunnitteluun ja testaukseen.

opojen_tyopoyta

Haaga-Helian opinto-ohjaajille kehitetty Opojen työpöytä -niminen työkalu sisältää tietoa opiskelijan opinnoista ja niiden etenemisestä. Näkymä auttaa seuraamaan, saavuttavatko opiskelijat vaaditun 55 opintopisteen kertymän lukuvuoden aikana.

Ajatus työkalusta syntyi muutama vuosi sitten. Ideaan palattiin myöhemmin Vierumäellä pidetyssä ideointiriihessä, jossa pohdittiin ohjaajanäkymän sisältöä. Keväällä 2014 Opojen työpöydästä valmistui ensimmäinen versio, jota Irene Vilpponen (kuvassa) testasi yhdessä opinto-ohjaajien Auli Pekkalan ja Martina Roos-Salmen kanssa.

– Olimme aika kauhuissamme nähtyämme ensimmäisen version. Se ei ollut yhtään sellainen kuin sen olisi suunnitelmien mukaan pitänyt olla, Vilpponen kuvailee.

Hänen mielestään opinto-ohjaajat olisi pitänyt ottaa mukaan toteutusvaiheeseen jo aiemmin, jotta väärinymmärryksiltä olisi vältytty.

Lopputulos on kuitenkin onnistunut, sillä nyt ohjaajanäkymästä löytyy Vilpposen mukaan kaikki se informaatio, jota siinä oli suunniteltu olevan. Kehitettävää toki on edelleen. Opojen työpöytä otettiin käyttöön syksyllä 2014.

 

Tietoa opiskelijan etenemisestä

Opojen työpöytään on koottu tietoa opiskelijan opinnäytetyön tilanteesta, työharjoittelusta, kv-vaihdosta, suorituksista ja lukukaudeksi suunnitelluista opinnoista. Näkymä helpottaa etenemisen seurannassa, mutta vaatii tulkintaa.

– Tämä on kätevä työväline, mutta sitä pitää osata tulkita. Hyväksyttyjä suorituksia ei koskaan tule niin paljon kuin näkymä antaa ymmärtää, Vilpponen kertoo.

– Siitä kun opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle, on pitkä matka suoritusmerkintään. Välissä voi tapahtua mitä vain, eikä ilmoittautuminen aina realisoidu opintopisteiksi, hän muistuttaa.

Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille myös varmuuden vuoksi eivätkä siis välttämättä suorita kaikkia suunnittelemiaan opintojaksoja. Osittain tämä johtuu siitä, että ilmoittautuessaan opiskelijalla on todella vähän tietoa opintojakson kuormittavuudesta. Tähän Vilpponen haluaisi muutoksen.

– Ainakin työn ohella opiskelevilla pitäisi olla tieto kurssin toteutussuunnitelmasta saatavilla jo ilmoittautumisvaiheessa, jotta he voisivat tarkemmin ennakoida todellista työmäärää.

Koska ilmoittautumiset eivät kerro koko totuutta, olisi tarpeen, että ohjaajanäkymään päivittyisi tietoa opiskelijan etenemisestä myös kurssin aikana. Tämä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, sillä informaatiota ei ole olemassa missään järjestelmässä, ei myöskään Winhassa, jonka kautta tiedot päivittyvät näkymään.

 

Kaikki tiedot samassa paikassa

Opojen työpöytä on Vilpposen mielestä selvä parannus entiseen. Opinto-ohjaajien työskentely helpottuu, kun kaikki tiedot on koottu yhteen paikkaan.

Vilpponen tietää, että kaikki opinto-ohjaajat eivät käytä Opojen työpöytää, mutta hän on itse kokenut sen hyödylliseksi työkaluksi.

– Jollain voi olla hyvä oma Excel-taulukko opiskelijoista. Toki jos on 20–30 ohjattavaa, heidän opintonsa muistaa muutenkin. Minulla on 150–200 ohjattavaa, joten ei enää pysy ihan muistin varassa, missä kukakin viipottaa, Vilpponen kertoo.

Hän ehdottaa, että opiskelijan etenemisen seuranta – se miten sitä käytännössä tehdään – olisi hyvä opinnäytetyöaihe jollekulle.

 

Teksti ja kuva Jenni Neuvonen

Comments are closed.