Pedagoginen visio innostaa toteuttamaan opettajuutta monimuotoisesti

Haaga-Helian pedagogista visiota luodaan parhaillaan opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALIn puitteissa. Kehittämisohjelman toinen vuosi alkaa syksyllä 2016 ja pedagoginen visiomme työstyy ohjelman aikana. Vuoden 2017 keväällä visio on valmis lanseerattavaksi. Vision tarkoitus on innostaa ja kannustaa jatkuvaan keskusteluun opettajuudesta.

 Pedakeidas1

Haaga-Helian opetushenkilöstö on kokeillut vuoden ajan erilaisia pedagogisia metodeja opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALIssa. Neljän – viiden hengen pedatiimeissä tehdyt kokeilut toimivat myös pedagogisen vision luomisen pohjana. Kokeiluja on tarkasteltu valmentajien ryhmässä ja HH-PEDAALIn työryhmässä.

-Haemme innostavaa näkemystä. Pedagoginen visio ei kiinnity mihinkään ismiin. Seuraamme mielenkiinnolla, mitä opettajat pedakokeiluissa tekevät, kertoo Minna Hiillos (kuvassa alla), liiketalouden koulutusyksikön johtaja ja pedagogisesta kehittämisestä vastaava vararehtori.

minna_hiillos_06

”Kehittämisen pedagogiikka” tullaan lanseeraamaan keväällä 2017. Koska olemme ammattikorkeakoulu, myös pedagoginen visiomme tulee olemaan työelämälähtöinen. Haaga-Helian strategiassa korostetaan työelämälähtöisyyden lisäksi myös ihmisläheisyyttä. Opiskelija onkin pedavisiossa keskiössä.

-Pedagogiikka on monien opettajien sydäntä lähellä. On keskeinen asia, millaisia pedagogisia metodeja käytät. Metodit liittyvät tietysti myös omaan persoonaan. Opettajuuden monimuotoisuus onkin tärkeää, myös opiskelijalle, Minna Hiillos korostaa.

 

Jokainen korkeakoulu tarvitsee pedagogisen vision

pedakeidas2

Vision tarkoitus on kannustaa ja innostaa, ei rajoittaa. Yhteinen visio kuitenkin tarvitaan.

-Jokaisella itseään kunnioittavalla korkeakoululla on pedagoginen näkemys ja meidänkin pitää profiloitua. On tärkeää luoda työelämälähtöinen haagahelialainen näkemys. Meillä Haaga-Heliassa on tosi hyviä pedagogeja. On tärkeää, että keskustelemme pedagogiikasta, Minna Hiillos toteaa.

Pedagoginen visio tullaan koostamaan lyhyeen ja selkeään kirjalliseen muotoon. Keskustelu opettajuudesta jatkuu vielä pedagogisen vision lanseeraamisen jälkeenkin. Haaga-Heliassa on yhä enemmän myös tiimiopettajuutta, jossa opettajat pääsevät hedelmälliseen vuorovaikutukseen keskenään ja oppimaan toisiltaan.

Toivoisin, että keskustelu pedagogiikasta olisi meillä jatkuvaa. Voi olla, että jokin hieno osaaminen valuu hukkaan, jos emme keskustele siitä. Meillä tulee olemaan keskustelufoorumeita HH-PEDAALIn jälkeenkin. Meillä on myös loistava oma ammatillinen opettajakorkeakoulumme, josta voimme aina ammentaa uusia asioita ja saamme sparrausta, Minna Hiillos kehuu.

 

 

Teksti Sanna Leporanta
Kuvat Tommi Lalu, Marek Sabogal

 

 

 

 

Comments are closed.