Pedatiimi tukee luovaa toimintaa opetuksessa

“Ei me mihinkään työtilanteen esittämiseen aleta, me asetutaan ihan riviin”. Näin totesivat eActive-pedatiimiin kuuluvat lehtorit Eeva Aarnio, Maija Suonpää, sekä yliopettajat Jarmo Ritalahti ja Liisa Vanhanen-Nuutinen, kun yritimme saada kuvaa siitä, kuinka pedatiimi oikein käytännössä toimii.

tiimi_eActive_hhpedaali

eActive-tiimissä asenne ratkaisee. Kuvassa vas. Liisa Vanhanen-Nuutinen, Maija Suonpää, Eeva Aarnio ja Jarmo Ritalahti

Syksyllä 2015 aloitettu HH-PEDAALI on kaikille Haaga-Helian päätoimisille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville tarkoitettu pedagoginen kehittämisohjelma. Selvitimme, mitä tarkoittavat pedakeidas, pedatiimi ja pedakokeilu.

Haastattelu alkaa sujuvasti. Opettajat keskustelevat, heittävät ajatuksia ilmaan, ja tarina toisensa jälkeen ottaa ikään kuin tulta alleen. Kokemukset vaihtavat omistajaa ja jalostuvat hitaasti kokonaiseksi kerronnaksi. Tiimityön luonne paljastuu, ja on helppo uskoa tiimiläisten sanaan innostuneisuudesta ja suoranaisesta ilon purskahtelusta uudenlaista pedagogiikkaa suunniteltaessa. Tässä pedatiimissä kokemus ja erilaiset koulutusohjelmat ovat vahvuus.

Pedatiimit kokoontuvat pedakeitailla, joiden tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltaista pedagogista toimintakulttuuria ja visiota. Noin viiden hengen pedatiimissä on tutustuttu tiimiläisten opetuksen arkeen, ja erityisesti minkälaisia toiminnallisia menetelmiä he käyttävät ja ovat valmiita kokeilemaan opiskelijoidensa kanssa. ”On ollut mukava huomata, kuinka niin tutkinto- kuin ylemmän amk-koulutuksen opiskelijat innostuvat toiminnallisesta ja luovasta työskentelystä,” Liisa Vanhanen-Nuutinen sanoo.

“Perinteinen koulu, jossa opiskelijat istuvat kuuntelemassa luentoja on muuttumassa. Nyt opetuksen suunta on pyrkiä enemmän projektiluontoiseen opetukseen, jossa sirpaleisuudesta rakentuu kokonaisuus. Aivan kuten työelämässäkin tapahtuu. Käytämme myös draaman keinoja ja erilaisia pelejä, ja pyrimme kokonaisvaltaiseen muutokseen opetuksessa pienin askelin,” Eeva Aarnio ja Maija Suonpää englanninkielisestä liiketalouden koulutusohjelmasta, Globbasta, sanovat.

Tarvitaan rohkeutta heittäytyä uuteen

Suonpää korostaa, että sekä opiskelijoilta että opettajilta vaaditaan rohkeutta heittäytyä uuteen. Uuden omaksuminen vaatii kokeiluja, useita toistoja ja jatkuvuutta. Perinteiseen opetustyyliin tottuneet opiskelijat antavat herkästi palautetta, mutta ovat myös vastaanottavaisia uusille tavoille oppia.

Pedakokeilut vaativat opiskelijoiden tunteiden käsittelyä, kun projektityöluonteinen työskentelytapa tuottaa myös epäonnistumisen kokemuksia ja ikään kuin pakottaa epämukavuusalueelle. Yhteistyötä kuitenkin tukee se, että sekä opettajat että opiskelijat ovat samalla viivalla. Vastuu on yhteinen.

eActive-tiimi on ehtinyt tavata muutaman kerran ja kokemukset ovat hyviä. Opettajat ovat toiveikkaita siitä, että HH-PEDAALI on uusi suunta pedagogisessa kehittämisessä. Samalla he toivovat, että pedatiimit ja niiden kokemuksia jaetaan niin, että niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Pohdittavaksi vielä jää kuinka saadaan uudistettua arviointia perinteisestä numeraalisesta arvioinnista kokonaisvaltaisempaan arviointiin.

 

Teksti ja kuvat Päivi Tanninen

Comments are closed.