StartUp Schoolin aHOTTIS auttaa opiskelijoita valmistumaan

StartUp School on kehittänyt aHOTTIS-toimintamallin yrittäjäopiskelijoidensa ahotoinnin helpottamiseksi. Tavoitteena on edistää sellaisten StartUp Schoolin opiskelijoiden valmistumista, joilla on oma yritys jo olemassa tai suunnitteilla. Mallia pilotoitiin syksystä 2014 kevääseen 2015, ja siitä saatu palaute oli niin positiivista, että aHOTTIS otettiin pysyvästi käyttöön. Projektiin osallistuneet opiskelijat ovat olleet kiitollisia uudesta toimintamallista ja moni on kertonut, että se auttoi heitä valmistumaan.

ahottis

StartUp School järjestää vuodessa noin kuusi aHOTTIS-näyttötilaisuutta, joissa opiskelijat voivat osoittaa, että heillä on käytännön kautta hankittua osaamista jonkin opintojakson sisällöstä. Näytön tulee vastata opintojakson oppimistavoitteisiin ja opiskelijan tulee tuoda siinä oma kokemuksensa esille sitä teoriaan yhdistellen ja arvioiden. Opiskelijan täytyy arvioida myös omia toimintatapojaan ja kehittymismahdollisuuksiaan. Näyttötilaisuudessa on aina kaksi näytön vastaanottajaa kuuntelemassa opiskelijan esitelmää ja selvittämässä hänen osaamistaan. Kaikki aHOTTIS-palvelussa mukana olevat opiskelijat voivat myös tulla seuraamaan toistensa näyttöjä ja osallistumaan näyttökeskusteluihin. Mikäli paljastuu, että osaamista ei ole riittävästi, voidaan opiskelijan suoritus myös hylätä, ja ohjata hänet kyseessä olevalle opintojaksolle oppimaan aiheesta lisää.

Pilottivaiheen alussa aHOTTIS-opiskelijoita oli projektissa mukana 16 ja vuoden loppuun mennessä määrä kasvoi jo 35:een. Opiskelijat suorittivat yhteensä 61 näyttöä eri opintojaksoista, esimerkiksi liiketalous-, viestintä-, markkinointi- ja lakiopintojaksoista. Opintopisteitä näistä näytöistä kertyi noin 200.  Opettajia projektiin osallistui eri koulutusaloilta pilottivaiheessa kaikkiaan 44.

StartUp Schoolissa ollaan kiitollisia siitä, että opettajat ovat olleet valmiita lähtemään mukaan kokeilemaan uutta aHOTTIS-mallia. Alusta asti mukana ollut lehtori Pertti Tilli kuvaa aHOTTIS-näyttöjä mielenkiintoisiksi ja opettavaisiksi. Hänestä on hienoa, että tällainen malli on otettu käyttöön. Tilli tuo esiin sen, että luennoilla istuminen on turhaa, jos opiskelija on oppinut samat asiat jo aiemmin käytännön kautta.

– ­Opinnot ovat haastavia, kun oman yrityksen kanssa on kauhea kiire. Tällöin aHOTTIS on paikallaan, hän kommentoi.

Tillistä on ollut mukavaa ja antoisaa tehdä yhteistyötä StartUp Schoolin kanssa. Alusta asti mukana aHOTTIS-palvelussa on ollut myös opinto-ohjaaja Salme Rautiainen. Hän on ollut opiskelijoiden tavoitettavissa näyttöpäivinä ja muulloin sovittavina ajankohtina ja tukenut heitä opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

Tilli oli mukana viimeisimmässä aHOTTIS-näyttötilaisuuspäivässä 27.10. Hän ja Maria Haukka seurasivat Kalle Santalahden näyttöä (kuva). Paikalla oli myös StartUp Schoolin aHOTTIS-vastaava Anna Dementyeva (kuvassa vas.). Santalahti on hyvä esimerkki opiskelijasta, jolla on mieletön käytännön kokemus yrittämisestä. Hän on perustanut tähän mennessä jo yhdeksän yritystä.

Vuoden aikana kokemuksia aHOTTIS-palvelusta on kertynyt ja myös kehittämiskohteita on havaittu paljon. Yhtenä haasteena on esimerkiksi saada opiskelijat ymmärtämään, millainen tilaisuus näyttö on. Koska aHOTTIS-palvelun toiminta on startup-tyylistä, myös sitä parannetaan lennosta.

 

Lisätietoja aHOTTIS-palvelusta voi kysellä Anna Dementyevalta (anna.dementyeva@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7568).

 

Teksti ja kuva Jenni Neuvonen

Comments are closed.