Tutkimus- ja kehittämisperustainen korkeakoulupedagogiikka!

Tuore bloggaus! Korkeakoulupedagogiikassa tieto ja toiminta kietoutuvat yhteen. Ajatuksen ja teorian arvo mitataan käytännöissä ja tiedollinenkin oppiminen on taitavan tekemisen oppimista. (Philström 2014.) Tämä sidos tulee näkyväksi korkeakoulussa kolmikantaisella pohjalla opettajan, opiskelijan ja työelämän toimintaverkostoissa. Näissä yhdistyvät niin opetus- ja ohjaus, kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyökin (TKI). https://esignals.haaga-helia.fi/2020/02/13/tutkimus-ja-kehittamisperustainen-korkeakoulupedagogiikka/?userLang=fi

Lue lisää…

Kopeda-podcast, osa 1: Jatkuva oppiminen

Haaga Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun Kopeda-verstaan podcast-sarjassa puhutaan korkeakoulupedagogiikasta. Ensimmäinen jakso käsittelee jatkuvaa oppimista, joka on yksi 2020-luvun tärkeimpiä uudistuksia. 3AMK-yhteistyö tarjoaa hyvät mahdollisuudet pääkaupunkiseudun korkeakoulutuksen jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamiseen. Podcastissa yliopettaja Anu Moisio Haaga-Heliasta, johtaja Taru Ruotsalainen Metropoliasta ja johtaja Petri Tani Laureasta keskustelevat jatkuvan oppimisen tarpeesta ja mahdollisuuksista pääkaupunkiseudun…

Lue lisää…