Pedagogisoituva työelämä – tutkimus käynnissä!

Mitkä ovat ne signaalit ja tunnusmerkit, jotka kertovat työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja osaamisesta? Millaista puhetta ja käsitteistöä käytetään osaamisesta työn ja toiminnan paikoilla? Syksyllä 2019 käynnistynessä PeTy-tutkimuksessa yliopettajat Kimmo Mäki ja Jani Siirilä sukeltavat ei-oppilaitosympäristöihin yrityksistä järjestöihin. Mäki ja Siirilä snorklaavat eri asiantuntijaheimojen osaamispuheiden ja osaamisratkaisujen meressä sekä tekevät näkyväksi…

Lue lisää…

Ammatilliseksi opettajaksi -kirja näkee päivänvalon 30.10.2019!

Millaista on ammatillisen opettajan työ ja mihin suuntaan sitä pitäisi ke­hittää? Tämä kysymys syntyi Haaga-Helian ammatillisen opettajankou­lutuksen opettajien piirissä, ja olemme paneutuneet siihen OPEKE-hank­keessa. Olemme halunneet kehittää ammatillisen opettajankoulutuksen jatkumoa, alalle hakeutumista, valintaprosessia, oppimista ja ohjausta sekä työelämäyhteyksiä. Samalla olemme pohtineet, miten kaikki kehi­tystyö saadaan dokumentoitua hankkeen päättyessä. Yksi Ammatilliseksi…

Lue lisää…