Siirry suoraan sisältöön

Kaikki osaamiskeskuksen tarjoamat koulutukset

Koulutukset on suunnattu uusimaalaisten mikro- ja pk yritysten johdolle ja henkilöstölle. Koulutukset ei ole tarkoitettu yksityishenkilöille. Mikäli sinulla on isompi ryhmä (10 henkeä), voimme tulla myös kouluttamaan tiloihisi.

Yrittäjä – paperista digiksi

Pienen yrityksen nykyaikainen toimintaympäristö

Moderni taloushallinto, digitaaliset kirjanpitoprosessit ja – järjestelmät, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne tilaa tästä

Taloushallinnon automaation edellytykset

Taloushallinnon pääprosessit, sähköiset tositteet, miten saada taloushallinto sujuvaksi ja helpoksi.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne tilaa tästä


Mistä uusi kirjanpito-ohjelma

Millainen on nykyaikainen pilvipohjainen kirjanpito-ohjelma. Ulkostaako vai tehdäkö itse? Kustannukset.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne tilaa tästä

Tilitoimistokumppanuus yrityksen näkökulmasta

Miten moderni tilitoimisto voi auttaa yritystä menestymään, yrityksen ja tilitoimiston vastuut.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne tilaa tästä

TYÖPAJA: Digitalisoi taloushallinto

Työpajassa lähdet kehittämään oman yrityksesi taloushallintoa digitaalisempaan suuntaan asiantuntijoiden avulla.
Koulutuspaikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

 
 

Tunnista automaation mahdollisuudet työssäsi

Prosessien mallintaminen ja merkitys kehittämisessä
Sisältö: Prosessien kuvauksen hyödyt ja merkitys kehittämisessä, mallintaminen ja siihen liittyvät työkalut ja dokumentit, automaation edellytykset ja kehitysjärjestys.

Syksy 2022 verkkokurssi

tilaa tallenne 

Palvelumuotoilun perusteet taloushallinnon näkökulmasta

Sisältö: Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää yrityksen taloushallinnossa? Palvelumuotoilun perusteita ja menetelmiä.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä


Miten tunnistat kannattavan automatisoitavan tehtävän I

Sisältö: Miten tunnistat eri automaation mahdollisuuksia ja siihen soveltuvia teknologioita.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä


Miten tunnistat kannattavan automatisoitavan tehtävän II

Sisältö: Mitä tekijöitä tulee huomioida automatisoitavan tehtävän kannattavuutta arvioitaessa ja miten potentiaaliset automatisointikohteet tunnistetaan.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä


Rahoituksen tietopaketti I: Kehitysprojektin rahoitusvaihtoehdot

Sisältö: Rahoitusvaihtoehdot investoinneille: lainoitusvaihtoehdot, julkisen sektorin tarjoamat mahdollisuudet.

tallenne, tilaa tästä


Rahoituksen tietopaketti II: Investointien rahoitusnäkökulma

Sisältö: Ulkoiset rahoitusmahdollisuudet ja oman pääoman ehtoinen rahoitus. Investointilaskelma ja rahoituksen näkökulmat.

tallenne, tilaa tästä


Alustatalous, mitä, miksi, miten?

Sisältö: Mitä alustatalous on ja miten se vaikuttaa meidän elämään? Miten yrittäjä voi hyödyntää alustoja osana yrityksen toimintaa.

tallenne, tilaa tästä


Prosessityöpaja: Kehitä omia prosessejasi palvelumuotoilun keinoin

Sisältö: prosessien kuvaus, prosessien kehitys, potentiaalisten automatisointikohteiden tunnistaminen.
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.


Työpaja: Prosessien kehittäminen

Sisältö: prosessien kuvaus, prosessien kehitys, potentiaalisten automatisointikohteiden tunnistaminen.
Koulutus toteutetaan etänä.

 
 

Työpaja: Palvelumuotoilun perusteet taloushallinnon näkökulmasta

Sisältö: Aloita kehittämään oman yrityksesi taloushallintoprosesseja tai asiakkaalle tarjoamiasi taloushallintopalvelua palvelumuotoilun keinoin. Pajassa teet suunnitelman ja saat käytännön ohjeet miten edetä.
Koulutus toteutetaan etänä.

Tee ensimmäinen robotti

Automaatio avuksi -Pienen yrityksen ohjelmistorobotiikka ja tekoälymahdollisuudet

Sisältö: Mitä tarkoitetaan tekoälyllä? Mitä on ohjelmistorobotiikka? Mihin näitä teknologioita voitaisiin hyödyntää yrityksen erilaisissa prosesseissa, myös pienemmissä yrityksissä.

tallenne tilaa tästä


Ohjelmistorobotiikkaohjelmistojen lyhyitä esittelyjä

Sisältö: Esitellään lyhyesti suosituimmat robotiikkaohjelmat: UiPath, Microsoft Power Automate ja Robot framework.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä


Tekoälyn perusteet

Sisältö: Perustietoa tekoälystä ja sen soveltamisesta taloushallinnon prosesseihin.

tallenne, tilaa tästä


Robon pomona

Sisältö: Kun ohjelmistorobotiikka on otettu käyttöön, miten sitä ylläpidetään ja seurataan. Ohjelmistorobotin johtaminen ja hallinnointi.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä


Robon ovi: rajapinnat ja APIt

Sisältö: Ohjelmistorobotti voi käyttää samaa käyttöliittymää kuin ihminen, mutta se saa yhteyden järjestelmiin myös erilaisten rajapintojen kautta. Opi, mitä on API ja muut rajapinnat.

tallenne, tilaa tästä


Työpaja: Chatbot ja kotisivu

Sisältö: Rakenna oma ensimmäinen chatbot Googlen dialog flow työkalulla. Chatbotin käyttööotto ja jatkokehittäminen.
Koulutuspaikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

tallenne, tilaa tästä


UiPath StudioX asennus
Asenna itsellesi UIpath ennen StudioX koulutuksia

Sisältö: Tallenteen avulla saat asennettua UiPath Studio -robotiikkaohjelmiston koneellesi.

tallenne tilaa tästä


UiPath StudioX työpaja: ohjelmistorobotiikkatyökalu talous- ja liiketoiminta osaajalle

Sisältö: Tee oma robotti ilman koodaamista helppokäyttöisellä UiPath Studio X ohjelmalla. Teemme taloushallinnon työtä helpottavia robotteja.
Koulutuspaikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki


Työpaja: Microsoft Power Automate 

Sisältö: Microsoft Power Automate on Microsoftin robotiikkaohjelmistotyökalu. Työkalu tulee olemaan osa Office365 pakettia ja siitä tulee ehkä yhtä yleinen kuin vaikka Excelistä!
Koulutuspaikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki


Microsoftin ja Googlen Office-työkalut

Sisältö: Mitä toimistotyökaluja saat Microsoftin tai Googlen office paketeilla ja mitä ne maksaa. Saat myös vinkkejä näiden yleisten työkalujen käyttöön.

tallenne, tilaa tästä


Excel työpaja, opi kaikki olennainen päivässä!

Sisältö: Miten hyödynnän Exceliä omassa liiketoiminnassa?
Mitä Excelin ominaisuuksia voit hyödyntää kehitysprojektissa?
Koulutuspaikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki


Kokonaisarkkitehtuuri, kuinka kehität toimintaa järjestelmällisesti?

Sisältö: Miten tietojärjestelmät mahdollistavat liiketoiminnan muutoksen?
Prosessit, data, järjestelmät ja teknologiat – kaikkia pitää kehittää vision mukaisesti.


Tietoturva ja tietosuoja

Sisältö: Kuinka turvaat yrityksesi tiedon että kukaan ei varasta tietojasi eikä tunkeudu tietokantoihisi. Muista myös kerätä tieto oikein.
Koulutus toteutetaan etänä.

tallenne, tilaa tästä

Koulutukset ovat sinulle maksuttomia, mutta ELY-keskuksen rahoittamia. ELY-keskus vaatii osallistujilta lomakkeita, eli Ilmoittautumisen jälkeen pyydämme sinua lähettämään 1) de minimis-lomakkeen* (jossa kysytään kuinka paljon de minimis EU-tukea yritys on saanut, saat tämän yrityksesi taloushallinnosta) ja 2) koulutuksen aloituslomakkeen, johon tulee sinun henkilökohtainen allekirjoituksesi.

Huom! Mikäli ilmoittaudut useampaan koulutukseen, tarvitsee sinun täyttää liitteenä olevat lomakkeet vain yhden kerran. Koulutuksista kertyy de mimimistukea 1500e per yritys, riippumatta kuinka monta koulutusta käyt ja kuinka monta osallistujaa yrityksestä tulee.

*) Rahoitusehtojen mukaisesti maksuttomaan koulutukseen osallistuvilta pyydetään tiedot saaduista de minimis -tuista ennen koulutukseen osallistumista. De minimis -tukea kohdistuu hankkeen toimenpiteisiin osallistuville taloudellista toimintaa harjoittaville organisaatioille. De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013*tarkoitettua tukea. Lomake ja lisätietoa tästä linkistä.