Siirry suoraan sisältöön

Koulutukset

Koulutukset on suunnattu uusimaalaisten mikro- ja pk yritysten johdolle ja henkilöstölle. Koulutukset ei ole tarkoitettu yksityishenkilöille.​ Koulutukset ovat sinulle maksuttomia, mutta ELY-keskuksen rahoittamia. ELY-keskus vaatii osallistujilta lomakkeita, eli Ilmoittautumisen jälkeen pyydämme sinua lähettämään 1) de minimis-lomakkeen* (jossa kysytään kuinka paljon de minimis EU-tukea yritys on saanut, saat tämän yrityksesi taloushallinnosta) ja 2) koulutuksen aloituslomakkeen, johon tulee sinun henkilökohtainen allekirjoituksesi.

Huom! Mikäli ilmoittaudut useampaan koulutukseen, tarvitsee sinun täyttää liitteenä olevat lomakkeet vain yhden kerran.​ Koulutuksista kertyy de mimimistukea 1500e per yritys, riippumatta kuinka monta koulutusta käyt ja kuinka monta osallistujaa yrityksestä tulee.

Yrittäjä – paperista digiksi

Ilmoittaudu tämän koulutuspaketin koulutuksiin tästä.

Ajankohta
pvm / klo
Koulutuksen aihe ja sisältöetä/lähi/tallenne
24.8. klo 12-13
3.10. klo 8-9
+ tallenne
Pienen yrityksen nykyaikainen toimintaympäristö
Sisältö: Moderni taloushallinto, digitaaliset kirjanpitoprosessit ja – järjestelmät, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä.
etä/tallenne
24.8. klo 13-14
3.10. klo 9-10
+ tallenne
Taloushallinnon automaation edellytykset​
Sisältö: Taloushallinnon pääprosessit, sähköiset tositteet, misten saada taloushallinto sujuvaksi ja helpoksi
etä/tallenne
24.8. klo 14-15
3.10. klo 10-11
+ tallenne
Mistä uusi kirjanpito-ohjelma
Sisältö: Millainen on nykyaikainen pilvipohjainen kirjanpito-ohjelma. Ulkostaako vai tehdäkö itse? Kustannukset.
etä/tallenne
24.8. klo 15-16
3.10. klo 11-12
+ tallenne
Tilitoimistokumppanuus yrityksen näkökulmasta​
Sisältö: Miten moderni tilitoimisto voi auttaa yritystä menestymään, yrityksen ja tilitoimiston vastuut.
etä/tallenne
14.6. klo 13-16
30.8. klo 14-17
6.10. klo 16-19
TYÖPAJA: Digitalisoi taloushallinto
Sisältö: Työpajassa lähdet kehittämään oman yrityksesi taloushallintoa digitaalisempaan suuntaan asiantuntijoiden avulla.
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus

Tunnista automaation mahdollisuudet työssäsi

Ilmoittaudu tämän koulutuspaketin koulutuksiin tästä.

Ajankohta Koulutuksen aihe ja sisältö etä/lähi/tallenne
23.8. klo 8-9
5.10. klo 8-9
tallenne
Prosessien mallintaminen ja merkitys kehittämisessä​
Sisältö: Prosessien kuvauksen hyödyt ja merkitys kehittämisessä, mallintaminen ja siihen liittyvät työkalut ja dokumentit, automaation edellytykset ja kehitysjärjestys.
etä/tallenne
18.8. klo 13-14
18.10. klo 11-12
tallenne
Palvelumuotoilun perusteet taloushallinnon näkökulmasta
Sisältö: Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää yrityksen taloushallinnossa? Palvelumuotoilun perusteita ja menetelmiä.
etä/tallenne
23.8. klo 9-10
5.10. klo 9-10
tallenne
Miten tunnistat kannattavan automatisoitavan tehtävän I
Sisältö: Miten tunnistat eri automaation mahdollisuuksia ja siihen soveltuvia teknologioita.
etä/tallenne
23.8. klo 10-11
5.10. klo 10-11
tallenne
Miten tunnistat kannattavan automatisoitavan tehtävän II​
Sisältö: Mitä tekijöitä tulee huomioida automatisoitavan tehtävän kannattavuutta arvioitaessa ja miten potentiaaliset automatisointikohteet tunnistetaan.
etä/tallenne
24.8. klo 16-17
5.10. klo 14-15
tallenne
Rahoituksen tietopaketti I: Kehitysprojektin rahoitusvaihtoehdot​
Sisältö: Rahoitusvaihtoehdot investoinneille: lainoitusvaihtoehdot, julkisen sektorin tarjoamat mahdollisuudet.
etä/tallenne
24.8. klo 17-18
5.10. klo 15-16
tallenne
Rahoituksen tietopaketti II: Investointien rahoitusnäkökulma​
Sisältö: Ulkoiset rahoitusmahdollisuudet ja oman pääoman ehtoinen rahoitus. Investointilaskelma ja rahoituksen näkökulmat.
etä/tallenne
23.8. klo 16-17
tallenne
Alustatalous osana yrityksen toimintaa​
Sisältö: Mitä alustatalous on ja miten se vaikuttaa meidän elämään? Miten yrittäjä voi hyödyntää alustoja osana yrityksen toimintaa.
etä/tallenne

23.9. klo 9-15
13.10. klo 9-15
PROSESSITYÖPAJA: Kehitä omia prosesseja asiantuntijoiden avulla!
Sisältö: prosessien kuvaus, prosessien kehitys, potentiaalisten automatisointikohteiden tunnistaminen
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus
23.9. klo 9-11.30
2.11. klo 13-15.30
TYÖPAJA: Palvelumuotoilu taloushallinnossa
Sisältö: Aloita kehittämään oman yrityksesi taloushallintoprosesseja tai asiakkaalle tarjoamiasi taloushallintopalvelua palvelumuotoilun keinoin. Pajassa teet suunnitelman ja saat käytännön ohjeet miten edetä.
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus

Tee ensimmäinen robotti

Ilmoittaudu tämän koulutuspaketin koulutuksiin tästä.

AjankohtaKoulutuksen aihe ja sisältöetä/lähi/tallenne
tallenneAutomaatio avuksi -Pienen yrityksen ohjelmistorobotiikka ja tekoälymahdollisuudet​
Sisältö: Mitä tarkoitetaan tekoälyllä? Mitä on ohjelmistorobotiikka? Mihin näitä teknologioita voitaisiin hyödyntää yrityksen erilaisissa prosesseissa, myös pienemmissä yrityksissä
tallenne
tallenneOhjelmistorobotiikkaohjelmistojen lyhyitä esittelyjä
Sisältö: Esitellään lyhyesti suosituimmat robotiikkaohjelmat: UiPath, Microsoft Power Automate ja Robot framework.
tallenne
18.8. klo 12-13
18.10. klo 9-10
Tekoälyn perusteet
Sisältö: Perustietoa tekoälystä ja sen soveltamisesta taloushallinnon prosesseihin.
etä/tallenne
9.9. klo 15-16
3.10. klo 12-13
Robon pomona
Sisältö: Kun ohjelmistorobotiikka on otettu käyttöön, miten sitä ylläpidetään ja seurataan. Ohjelmistorobotin johtaminen ja hallinnointi.
etä/tallenne
6.9. klo 19-20 Robon ovi: rajapinnat ja APIt
Sisältö: Ohjelmistorobotti voi käyttää samaa käyttöliittymää kuin ihminen, mutta se saa yhteyden järjestelmiin myös erilaisten rajapintojen kautta. Opi, mitä on API ja muut rajapinnat.
etä/tallenne
13.9. klo 17-19Chatbot työpaja​
Sisältö: Rakenna oma ensimmäinen chatbot Googlen dialog flow työkalulla. Chatbotin käyttööotto ja jatkokehittäminen.
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus

tallenne
UiPath StudioX asennus​
Sisältö: Tässä koulutuksessa varmistetaan, että saat asennettua UiPath Studio -robotiikkaohjelmiston koneellesi.
tallenne

13.6. klo 9-16
5.9. klo 9-15
24.10 klo 9-15
UiPath StudioX työpaja: ohjelmistorobotiikkatyökalu talous- ja liiketoiminta osaajalle​
Sisältö: Tee oma robotti ilman koodaamista helppokäyttöisellä UiPath Studio X ohjelmalla. Teemme taloushallinnon työtä helpottavia robotteja.
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus
4.10. klo 17-18Microsoft Power Platform esittely
Sisältö: Microsoft Power platform on pilvipohjainen kehitysalusta, jolla teet raportteja, appeja ja muita ratkaisuja yrityksellesi. Tustustu tähän työkaluun!
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus
14.9. klo 9-15
4.10. klo 18-20
7.11. klo 9-15
Microsoft Power Automate työpaja
Sisältö: Microsoft Power Automate on Microsoftin robotiikkaohjelmistotyökalu. Työkalu tulee olemaan osa Office365 pakettia ja siitä tulee ehkä yhtä yleinen kuin vaikka Excelistä!
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus

IT-työkalut haltuun

Ilmoittaudu tämän koulutuspaketin koulutuksiin tästä.

AjankohtaKoulutuksen aihe ja sisältöetä/lähi/
tallenne
6.9. klo 17-19
tallenne
Microsoftin ja Googlen Office-työkalut
Sisältö: Mitä toimistotyökaluja saat Microsoftin tai Googlen office paketeilla ja mitä ne maksaa. Saat myös vinkkejä näiden yleisten työkalujen käyttöön.
etä/tallenne
9.9. klo 14-15
19.10. klo 9-10
Microsoft- ja Google-automaatio käyttöön
Sisältö: Kuinka tehokkaasti hyödyntää Microsoftin ja Googlen tarjoamia työvälineitä pienen yrityksen prosessien automatisoinnissa.
etä
20.9. klo 17-20Excel työpaja​
Sisältö: Miten hyödynnän Exceliä omassa liiketoiminnassa? Mitä Excelin ominaisuuksia voit hyödyntää kehitysprojektissa?
lähi Haaga-Helia Pasilan kampus
23.8. klo 18-19
tallenne
Tietojärjestelmien arkkitehtuuri​
Sisältö: Miten tietojärjestelmät mahdollistavat liiketoiminnan muutoksen? Prosessit, data, järjestelmät ja teknologiat – kaikkia pitää kehittää vision mukaisesti.
etä/tallenne
23.8. klo 19-20
tallenne
Tietoturva ja tietosuoja
Sisältö: Kuinka turvaat yrityksesi tiedon että kukaan ei varasta tietojasi eikä tunkeudu tietokantoihisi. Muista myös kerätä tieto oikein.
etä/tallenne

*) Rahoitusehtojen mukaisesti maksuttomaan koulutukseen osallistuvilta pyydetään tiedot saaduista de minimis -tuista ennen koulutukseen osallistumista. De minimis -tukea kohdistuu hankkeen toimenpiteisiin osallistuville taloudellista toimintaa harjoittaville organisaatioille. De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013*tarkoitettua tukea. Lomake ja lisätietoa tästä linkistä.​