Siirry suoraan sisältöön

Uuden luksuksen palvelusprintti -hanke

Helsingin tuomiokirkko. Kuva: Emilia Hoisko, Visit Finland

Hankkeen esittely

New Luxury isn’t about what’s new, it’s about what matters.

– Jian DeLeon

Uuden luksuksen palvelusprintti -hankkeessa on kyse uuden luksuksen vastuullisten palveluelämysten kouluttamisesta ravintola-, majoitus-, tapahtuma- ja matkailuyritysten johdolle ja henkilöstölle Uudenmaan alueella, jotta he voivat nopeasti ja ketterästi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan laadukkaammiksi. 

Hanke lisää yritysten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa koronapandemian aikana kärsineiden matkailu- ja ravintolatoimijoiden johdon ja henkilöstön ammattitaitoa kohdata tämän päivän vaativa kuluttaja. Koulutuksen avulla yritys voi luoda parempaa asiakaskokemusta sekä nostaa tuotettaan ja palveluaan uuden luksuksen vaatimalle tasolle, joka näkyy myös toivottavasti yrityksen kassavirrassa. 

Uusi luksus poikkeaa perinteisestä luksuksesta tähdäten kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, jossa korostuu vastuullisuuden näkökulma. Nämä kehittämisen puolet yhdistyvät uuden luksuksen näkökulmassa ja hankkeen tavoitteissa, sillä tämän päivän niin kotimainen kuin kansainvälinen kuluttaja toivoo palvelulta hyvin pitkälle loistavaa asiakaskokemusta, joka on toimiva, laadukas ja tuottaa arvoa huomioiden vastuullisen liiketoiminnan. Henkilökunnan ammattitaidon nostaminen on olennaista palvelualalla, sillä asiakaskohtaamisissa henkilöstön merkitys elämyksen mahdollistajana on suuri. 

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksilla tavoitellaan koko Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn, vetovoiman ja kiinnostavuuden vahvistamista matkailun toimintaympäristössä. 

Flow Festival. Kuva: Jussi Hellsten, Visit Finland

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa

Ei riitä, että lopputuote on luksusta, sillä uusi luksus on elämyshakuista ja sen koko palvelupolun sekä alkuperän tulee olla luksusta – siis tuotteen ketjun ja syntytarinan!

Uusi elämyksellinen luksus korostaa autenttisuutta, luonto- ja kulttuuriarvoja, hyviä palveluita, kokemuksia ja tarinoita. 

Mitä tarjoamme?

 • Sparrausohjelma yrityksille 12/2021 – 4/2023 Uudellamaalla
 • Valmennamme yrityksiä ja niiden henkilökuntaa uuden luksuksen sisältöihin
 • Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ”palvelusparrin” sisältöihin tarpeidensa mukaan
 • Osallistujat voit tutustua uuden luksuksen mahdollisuuksiin ja palvelumuotoilun työkaluihin sekä vastuullisuuteen osana liiketoimintaa
 • Osallistujat voivat valita, kuinka usein ja mihin osallistuvat: yhdessä oppimiseen, koulutustilaisuuksiin, verkoston yritysvierailuihin jne.
 • Ohjelmaan osallistuminen on maksutonta
 • Osallistujien käytössä ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun luksus-, palvelu- ja vastuullisuusosaajat, joilla on pitkä kokemus yritysten valmentamisesta.


Mihin fokusoitua?

 • Vastuullisuuteen: tarjoamme apua merkittävimpien ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristöohjelman laatimiseen, ympäristömerkkityön aloittamiseen tai ideoita monimuotoisuuden tukemiseen työpaikalla
 • Palvelumuotoiluun: valmennamme asiakaspolun kehittämistä joko kokonaisuutena tai yksityiskohdittain – korkean laadun, premium-tason tai uuden luksuksen näkökulmasta
 • Tuotevalikoiman kehittämiseen: annamme vinkkejä, kuinka tuottaa korkeasta laadusta ja paikallisuudesta sekä kestävyydestä lisäarvoa, sekä neuvoja hankinta-, toimitus- ja palveluketjujen vastuullisuuden tarkasteluun
 • Tarinallistamiseen: yrityksen ja/tai tuotteiden tarinat lisäävät ainutlaatuista ja elämyksellistä kokemusta – annamme apua tarinoiden kiteyttämiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi vastuullisuuden konkretisoimiseksi
 • Viestintään: tarjoamme oppeja vastuullisuusteemojen ja luksuslaadun sisällön tuottamiseen tai kirkastamiseen kohderyhmälähtöisesti – ideoita eri asiakasryhmiä puhuttelevaan viestintään
Porvoo. Kuva: Julia Kivelä, Visit Finland

Miksi?

Hankkeeseen osallistuvien yritysten tavoitteina voi olla liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen, houkuttelevuuden lisääminen tai uusien luksuselämysten rakentaminen asiakasnäkökulmasta vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.

Annamme osallistuvien yritysten henkilökunnalle ajantasaista palvelusparrausta: miten rakennetaan 5 tähden palvelu! Hankkeeseen osallistuvat yritykset tapaavat ja verkostoituvat muiden uuden luksuksen liiketoiminnan parissa toimivien kanssa. Jaamme osaamista ja kokemuksia keskenämme. 

Mitä maksaa?

Järjestettävä toiminta on maksutonta osallistujille, sillä hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. (Kyseessä on De minimis-tuki, jolla tarkoitetaan yrityksille myönnettävää julkista tukea, joka voi olla esim. ilmainen koulutus tai muu palvelu, jota tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.) Kulut muodostuvat yrityksen omasta työajasta.

Milloin? 

Hankkeen asiantuntijat toteuttavat joulu- ja tammikuussa 2021/2022 mysteryshoppaus-vierailut osallistuviin yrityksiin. Tämä vaihe ei vielä vaadi yrityksiltä aktiivista toimintaa. Projektin koulutusvaihe aloitetaan talvella 2022 ja silloin yritykset valitsevat itselleen oleellisimmat teemat sparrauksen kohteeksi. Hanke päättyy yritysten kohdalla 4/2023.

Mansikkakakku. Kuva: Emilia Hoisko, Visit Finland

Mistä olemme lähteneet liikkeelle? 

Hankkeen toteuttaa Haaga-Helia (HH) ammattikorkeakoulun Hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon kampus, Haaga, yhdessä kotimaisen matkailu-, majoitus- ja ravintolaelinkeinon kanssa. HH:n omistajatahot ovat koti- ja ulkomaisia palvelualojen yrityksiä, joiden päätavoitteena on yritysten arvon ja liiketoiminnan kehittäminen. Haaga-Helia on profiililtaan vahvasti yrittäjyyden, myynnin ja palvelun osaaja. Sen projektikarttaan ovat kuuluneet mm. Uudenmaan alueen luksustoimijoiden, kansalliset myynnin sekä satojen matkakohteiden ja palveluyritysten kehittämisprojektit.  

Tämän hankkeen kehittäjätiimillä, Riina Ilorannalla, Mia Tarhasella, Mona Eskolalla ja Terhi Oksanen-Alénilla on vuosikymmenten kokemus koti- ja ulkomaisen palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Tämä kehittäjätiimi on ollut luomassa suomalaisen luksusmatkailun tuotesuosituksia ja laatinut oppaan aiheesta Visit Finlandille. Heidän edellisen luksushankkeensa ”Premiumia ja luksusta – arvot ja ansainnat lifestyletoimialalla” 2016-2018 yksi merkittävistä tuloksista oli, että suomalaiset matkailu-, majoitus-, ja ravintolatoimijat tarvitsevat koulutusta henkilöstön palveluosaamisen kasvattamiseksi, sillä suomalainen palvelukulttuuri on hyvin pitkään pohjannut itsepalveluun. 

New Luxury isn’t about what’s new, it’s about what matters.
– Jian DeLeon