Koulutus/Tuki

Tältä sivulta löydät tietoa työvälinekoulutuksista, digipeda-tuesta sekä -valmennuksesta ja verkko-opintoina suoritettavista asiantuntija- ja kielikoulutuksista.

Työvälinekoulutukset

Tietoa Haaga-Helian työvälinekoulutuksista saat Intran HR:n valmennuskalenterista

Viikottainen virtuaalinen pop-up -neuvonta

Voit saada tukea ja neuvontaa virtuaalitoteutuksiin viikottain järjestettävistä virtuaalisista pop-up-neuvonnoista, Pop-up-neuvontaan voit teknisten kysymysten lisäksi tulla kysymään ideoita toteutusten järjestämiseen ja muihin itseäsi askarruttaviin asioihin – ratkotaan ongelmia yhdessä! Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut Intran HR:n valmennuskalenterista.

Hae digipeda-tukea PedaHelpistä

PedaHelpin kautta voit pyytää digipedagogista tukea verkkototeutuksen kehittämiseen, kuten esim. pedagogisen käsikirjoituksen tekeminen, verkkototeutuksen verkkoympäristöön rakentaminen pedagogisen käsikirjoituksen pohjalta tai videoiden ja webinaarien opetuskäytön suunnittelu sekä tekninen toteutus.

DigiPeda -valmennus

Valmennuksen jälkeen osaat

  • suunnitella tavoitteiltaan ja rakenteeltaan selkeän verkko-opintojakson, jonka pedagogiset ratkaisut ja aineistot tukevat opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista
  • rakentaa verkkopohjaiselle alustalle selkeän, käytettävän ja tietoturvallisen oppimisympäristön, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada riittävää sekä oikea-aikaista ohjausta ja palautetta
  • suunnitella ja toteuttaa verkko-oppimista tukevat oppimistehtävät, vuorovaikutuksen ja arvioinnin
  • ohjata opiskelijoita verkkokurssillasi ja antaa tukea teknisiä asioita koskevissa kysymyksissähyödyntää oppimisanalytiikkaa opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa 

Valmennusohjelmaan osallistuminen on osa henkilöstökoulutusta ja itsensä kehittämistä. Valmennukseen osallistumisesta (verkkotyöpajat, työpajat lähitapaamisena, välitehtävät ja videot) saat Sympaan merkinnän (22 tuntia), kun olet

  • aktiivisesti osallistunut työpajoihin
  • kehittänyt valmennuksen aikana verkkototeutustasi tai osan lähiopetuksestasi virtuaaliseksi 
  • esitellyt valmennuksen aikana kehittämääsi toteutusta 

Valmennuksen jälkeen voit hakea Haaga-Helian Digipeda-osaamismerkkejä, ks.  http://blogit.haaga-helia.fi/digipeda/osaamismerkit/

Verkkototeutusten kehittämisen resursoinnista sinun tulee sopia etukäteen oman esimiehesi kanssa.

Lisätietoja antaa Päivi Rajaorko paivi.rajaorko@haaga-helia.fi 

Kehitä osaamistasi erilaisilla digitaalisilla oppimisalustoilla

Haaga-Helia tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa asiantuntijuuttaan digitaalisilla oppimisalustoilla.

Wistec Onlinessa voit opiskella perusohjelmistoja eri kielillä. Tarjonnassa on mm. Microsoft Office, Teams, Adobe, jne. -ohjelmien eritasoisia kursseja ja ohjeita.

EduStream-oppimisalustalta loydät taloushallinnon, yrittäjyyden, esimiestyön ym. asiantuntijakoulutukset.

EF kielikeskusken kautta voit suorittaa yksilöllisiä verkko-opintoja sekä ryhmämuotoista lähiopetusta. 

Ks. tarkemmin Digitaaliset oppimisalustat

eAMK-hankkeen podcast-sarja PedaCast

PedaCast avaa, mitä digiammattikorkeakouluun kuuluu niin opettajan, opiskelijan kuin työelämän näkökulmasta.

PedaCast avaa, mitä digiammattikorkeakouluun kuuluu niin opettajan, opiskelijan kuin työelämän näkökulmasta.

PedaCast on keskusteleva ja käytännönläheinen podcast, joka julkaistiin joka maanantai syksyllä 2019. Noin 10 minuutin mittaisista podcasteista saat ajantasaista tietoa, vinkkejä ja tukea opetus- kuin kehittämistyöhön. Tutustu tarkemmin eAMK-sivuilla

Comments are closed.