Digipedamentorit

Haaga-Helin eri osaamisalueille ja toimipisteisiin on nimetty nk. digipedamentoreita (ks. luettelo alla), jotka
So-called digipedamentors (see the list below) have been assigned into competence areas and campuses of Haaga-Helia. They

  • Antavat digiopetuksen suunnittelu- ja tuotantotukea / Provide design and production support for digital teaching
  • Antavat digivälineiden/-järjestelmien käytön tukea / Provide support for the use of digital tools / systems related to their specific expertise
  • Varmistavat yksikkönsä digiopetuksen laatua / Ensure the quality of digital teaching in their units
  • Jakavat yksikössään digipedan ajankohtaista tietoa sekä hyviä Haaga-Helia –tason digipeda-käytänteitä / Share up-to-date digipeda information and good Haaga-Helia-level digipeda practices in their unit
  • Jakavat tietoa Haaga-Helia –tasolla yksikkönsä hyvistä digipeda-käytänteistä ja -hankkeista / Share information at the Haaga-Helia level on the good digipeda practices and projects of their unit
  • Tuovat Haaga-Helia -tasolle tietoa yksikkönsä digipeda-kehittämistarpeista / Bring information to the Haaga-Helia level about their unit’s digipeda development needs
  • Osallistuvat erikseen sovitusti Haaga-Helia -tason digipeda-hankkeisiin / Participate separately in Haaga-Helia level digipeda projects
  • Toimivat erikseen sovitusti kouluttajina Haaga-Helian henkilöstön digipedagogisissa koulutuksissa / Acquired separately as trainers in the digital pedagogical training of Haaga-Helia’s personnel
  • Osallistuvat Haaga-Helian Digipeda-mentoreiden yhteisiin tapaamisiin (6-8 krt/vuosi) / Participating in joint meetings of Haaga-Helia Digipeda mentors (6-8 times / year)

Digipedamentoreihin saat parhaiten yhteyden sähköpostilla etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi
The best way to contact digipedamentors is by e-mail firstname.lastname@haaga-helia.fi

Haaga-Helian digipedamentorit: vastuuosaamisalue /nimi
The digipedamentors of Haaga-Helia: responsibility area / name and

Juha Nurmonen digipedamentori liiketalous

Analytiikka ja kehittäminen, Talous ja rahoitus/Pasila, Myynti ja viestintä: lehtori Juha Nurmonen

Maarit Hynninen-Ojala

Digitaaliset palvelut, Ohjelmistotuotant/Pasila, opinto-ohjaajat: lehtori Maarit Hynninen-Ojala

HR ja johtaminen, Juridiikka/Pasila, Yrittäjyys: lehtori Juan Borra

ICT ja liiketoiminta, journalismi, jatkuva oppiminen: lehtori Heli Lankinen

Kielet ja kansainvälisyys: lehtori Hanna Tani

Jyrki Hämäläinen digipedamentori Vierumäen toimipiste

Liikunta ja hyvinvointi, Urheilu: opettaja Jyrki Hämäläinen

Sari Auranen

Majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta, Matkailuliiketoiminta: Lehtori Sari Auranen

Malmin toimipiste: Analytiikka ja kehittäminen, Digitaaliset palvelut, HR ja johtaminen, Infra ja pilvipalvelut, Talous ja rahoitus: lehtori Outi Valkki

Katja Kuuramaa

Markkinointi: suunnittelija Katja Kuuramaa

Pia Kiikeri_valokuva

Pedagogiikka: Lehtori Pia Kiikeri

Pedagogiikka: kehityspäällikkö Päivi Rajaorko

Pedagogiikka: Lehtori Petja Sairanen

Toiminnanohjaus: lehtori Katri Heikkinen

Comments are closed.