Laatu

Tällä sivulla tietoa digiopetuksen laadunvarmistuksesta.

Haaga-Helian verkkototeutuksille on määritelty laatukriteerit, jotka löytyvät Intranetin laatuportaalista. Kriteereitä on kymmenen. Kullekin kriteerille on määritelty minimi- sekä premiumtaso. Tavoitteena on, että kaikki Haaga-Helian verkkototeutukset täyttävät vähintään minimitason kriteerit.

Lisätietoja kriteerien soveltamisesta saa digipeda-mentoreilta.

Haaga-Helian verkkototeutusten laatukriteerit

Comments are closed.