Mikä on Digipeda?

Digipedagogiikalla (DigiPeda) tarkoitetaan digitaalisten sovellusten, välineiden ja oppimateriaalien pedagogista käyttöä opetuksessa ja oppimisessa.

Haaga-Helian DigiPeda -kehitystyötä koordinoi nk. DigiPeda-tukitiimi, jossa keskeisinä toimijoina ovat DigiPeda-mentorit, joita on nimetty eri yksiköihin Pasilassa sekä muille kampuksille (ks. lista). Tärkeässä roolissa ovat myös IT-palveluissa työskentelevät asiantuntijat. DigiPeda-tukitiimin työtä koordinoi Päivi Rajaorko. Tiimin toiminta nojaa haagahelialaiseen toimintatapaan ja johtoryhmän asettamaan strategiaan.

Haaga-Helian digipedaan liittyvänä strategisena tavoitteena on kehittää

  • digitaalisen opetus- ja koulutustarjonnan määrää ja laatua
  • digitaalisuuteen tukeutuvan opetuksen ja oppimisen tukea
  • opetushenkilöstön ja opiskelijoiden opetuksessa ja opiskelussa tarvitsemia digitaalisia palveluita ja välineitä
  • digiopetuksen IT-järjestelmätukea
  • digiopetuksen fyysisiä tuotantoympäristöjä
  • fyysisiä oppimistiloja tukemaan digiopetusta

Koko henkilöstön toivotaan osallistuvan aktiivisesti Haaga-Helian digipedan kehittämistyöhön. Kehittämistarpeita ja -ehdotuksia voi tuoda esiin DigiPeda-mentoreille tai Päivi Rajaorkon kautta. Voit laittaa niitä myös tämän sivuston Kysy-osioon ’Yleistä digipedasta” forumille.

Comments are closed.