Digipeda-osaamismerkkikuvaukset

PERUSMERKIT

Digipedasuunnittelija

Digipedasuunnittelija

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella tavoitteiltaan ja rakenteeltaan selkeän verkko-opintojakson, jonka pedagogiset ratkaisut ja aineistot tukevat opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Arviointikriteerit:

Tavoitteiden ja rakenteiden selkeys

 • Opintojakson rakenne ja opiskelijan etenemisen vaiheet on selkeästi ohjeistettu.
 • Oppimisalustalla on linkki Pepin tiedoista julkaistuun opintojaksokuvaukseen ja toteutussuunnitelmaan


Pedagogiset ratkaisut

 • Pedagogiset ratkaisut tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
 • Pedagogiset ratkaisut toimivat verkkoympäristössä.
 • Pedagogiset ratkaisut ovat opiskelijoille ymmärrettäviä.


Osaamistavoitteita tukevat aineistot

 • Opiskelija saa ohjeet osaamistavoitteita ja oppimistehtäviä tukevan oppimateriaalin valintaan ja käyttöön.
 • Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu.
 • Verkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus.
 • Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti aineistoihin.


Osaamisen osoittaminen:

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi. Vaihtoehtoiset esittämistavat:​

 • Tee ruudunkaappausvideo oppimisalustasta. Selosta siinä tekemiäsi laatukriteerien mukaisia ratkaisuja. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista tallennuskansioon (esim. GoogleDrive tai Office365 OneDrive) PDF-tiedostoina ja/tai kuvankaappauksina. Jaa kansio lukuoikeuksin. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista esimerkiksi Swayhin, Adobe Spark Pageen tai Google Siteen. Jaa linkit lukuoikeuksin.​

Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.​

Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.
Digipedarakentaja

Digipedarakentaja

Osaamistavoitteet:

Osaat rakentaa verkkopohjaiselle alustalle selkeän, käytettävän ja tietoturvallisen oppimisympäristön, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada riittävää sekä oikea-aikaista ohjausta ja palautetta.

Osaat kuvata opiskelijalle, kuinka hän saa tukea opintoihin ja teknisiä asioita koskeviin kysymyksiin.

Osaat hyödyntää oppimisanalytiikkaa opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa.

Arviointikriteerit:

Selkeä, käytettävä ja tietoturvallinen toteutus

 • Sisältökokonaisuus näyttäytyy yhtenäisenä.
 • Sisällöt (mm. kansiot, sivut, tiedostot) on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on varmistettu.
 • Erilaisten fonttien käyttö on minimoitu. Tekstin oletuskoko on tarpeeksi suuri ja sitä on mahdollisuus suurentaa.
 • Visuaalisia elementtejä ja tehosteita on käytetty harkiten tukemaan sisältöä.
 • Linkkien kuvaustekstit ovat informatiivisia ja ymmärrettäviä.
 • Linkit aukeavat uuteen selainikkunaan.
 • Linkit toimivat.
 • Verkkototeutukselle valitut sovellukset toimivat.
 • Opintojaksolla käytettävät sovellukset ja materiaalit täyttävät tietoturvavaatimukset.
 • Opiskelu onnistuu päätelaitteesta riippumatta.


Riittävä sekä oikea-aikainen ohjaus ja palaute

 • Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opettajalta ohjausta ja palautetta opintojakson aikana.
 • Ohjauksen ja palautteen annon järjestäminen ja toteuttamistavat on kuvattu verkkoalustalla.
 • Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut löytyvät helposti verkkoalustalta.
 • Verkkoalustalla on kanava opiskelijan palautetta ja kysymyksiä varten.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus verkkoalustalla seurata etenemistään opintojaksolla.


Riittävä tuki pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin

 • Verkkoalustalla on kuvattu opiskelijoille tarjotut tukipalvelut (yhteystiedot, mistä hän saa apua opintojen sisältöjä ja suorittamista tai teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiinsä).Osaamisen osoittaminen:

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi. Vaihtoehtoiset esittämistavat:​

 • Tee ruudunkaappausvideo oppimisalustasta. Selosta siinä tekemiäsi laatukriteerien mukaisia ratkaisuja. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista tallennuskansioon (esim. GoogleDrive tai Office365 OneDrive) PDF-tiedostoina ja/tai kuvankaappauksina. Jaa kansio lukuoikeuksin. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista esimerkiksi Swayhin, Adobe Spark Pageen tai Google Siteen. Jaa linkit lukuoikeuksin.​

Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.​

Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.
Digipeda-arvioija

Digipeda-arvioija

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkko-oppimista tukevat oppimistehtävät, vuorovaikutuksen ja arvioinnin.

Arviointikriteerit:

Oppimistehtävät

 • Tehtävät edistävät osaamistavoitteiden saavuttamista ja sopivat verkko-opiskeluun.
 • Tehtävät on suunniteltu työelämän tilanteita vastaten tai niitä ennakoiden.
 • Tehtävien tavoite, suoritustapa, arviointikriteerit, aikataulu ja arvioitu ajankäyttö on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Vuorovaikutus

 • Toteutukselle on valittu osaamistavoitteiden saavuttamista parhaiten tukevat vuorovaikutuksen tavat ja työvälineet.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Arviointi

 • Arviointikriteerit perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.
 • Arviointikriteerit ja arvioinnin toteutusmuodot on kuvattu verkkoalustalla.
 • Arviointi suoritetaan arviointikriteerien ja pedagogisten ratkaisujen mukaisesti.

Osaamisen osoittaminen:

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi. Vaihtoehtoiset esittämistavat:​

 • Tee ruudunkaappausvideo oppimisalustasta. Selosta siinä tekemiäsi laatukriteerien mukaisia ratkaisuja. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista tallennuskansioon (esim. GoogleDrive tai Office365 OneDrive) PDF-tiedostoina ja/tai kuvankaappauksina. Jaa kansio lukuoikeuksin. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista esimerkiksi Swayhin, Adobe Spark Pageen tai Google Siteen. Jaa linkit lukuoikeuksin.​

Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.​

Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.


KOONTIMERKIT

Digipedaosaaja

Digipedaosaaja

Osaamismerkillä osoitetaan, että

 • osaat rakentaa verkko-opintojaksolle teknisen oppimisympäristön Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti.
 • osaat suunnitella verkko-opintojakson Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti.
 • osaat suunnitella verkko-opintojaksolle soveltuvat oppimistehtävät, vuorovaikutus- ja osaamisen arviointitavat Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti.

Saat merkin automaattisesti, kun olet suorittanut perusmerkit Digipedasuunnittelija, Digipedarakentaja ja Digipeda-arvioija.Digipedakehittäjä

Digipedakehittäjä

Digipedakehittäjä –osaamismerkkiä voi hakea, kun on hankkinut Digipedaosaaja-merkin. ​

Osaamistavoitteet:​

Osaat kehittää verkko-opintojaksoasi saamasi opiskelijapalautteen pohjalta sekä sidosryhmien kanssa käytävän jatkuvan dialogin kautta.

Arviointikriteerit:​

Opiskelijapalautteen kerääminen​

 • Opiskelijoilta kerätään palaute vähintään toteutuksen jälkeen. Pitkissä toteutuksissa on myös välipalaute käytössä. ​
 • Opintojaksoa kehitetään saadun palautteen perusteella. ​
 • Opiskelijat saavat tietoa siitä, miten heidän palautteensa on vaikuttanut kehittämiseen. ​

Opintojakson kehittäminen​

 • Opintojaksoa kehitetään opintojakson aikana jatkuvan dialogin kautta (opiskelijat ja muut sidosryhmät).​

Osaamisen osoittaminen:

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi. Vaihtoehtoiset esittämistavat:​

 • Tee ruudunkaappausvideo oppimisalustasta. Selosta siinä tekemiäsi laatukriteerien mukaisia ratkaisuja. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista tallennuskansioon (esim. GoogleDrive tai Office365 OneDrive) PDF-tiedostoina ja/tai kuvankaappauksina. Jaa kansio lukuoikeuksin. ​
 • Kirjoita kuvaus ja kokoa esimerkit vaadituista osaamisista esimerkiksi Swayhin, Adobe Spark Pageen tai Google Siteen. Jaa linkit lukuoikeuksin.​

Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.​

Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.


eAMK-OSAAMISMERKIT

Oppimisanalytiikan osaaja

Oppimisanalytiikan osaaja

Oppimisanalytiikan osaaja tietää, mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa. Hän ymmärtää, millaista tietoa oppimisympäristöistä ja -järjestelmistä syntyy opetuksen tueksi ja osaa sen perusteella suunnitella omat opintojaksonsa analytiikan näkökulmasta pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän osaa hyödyntää analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa ja opintojen edistymisen seurannassa.

Oppimisanalytiikan osaaja:

 • ymmärtää yleisellä tasolla oppimisanalytiikkaa sekä oppimisalustojen ja oppimisympäristöjen tuottamaa dataa
 • löytää ja osaa tarkastella oman oppilaitoksensa oppimisalustan tuottamaa dataa
 • käyttää oppimisanalytiikan hyödyntämiseen tarjolla olevia analyysityökaluja ja hyödyntää niitä opiskelijoiden opintojen edistymisen ja ohjaamisen tukemiseen
 • osaa visualisoida oppimisanalytiikkadataa valmiilla työkaluilla
 • hyödyntää oppimisanalytiikan tuloksia oman työnsä kehittämisessä
 • tuntee tietosuojan asettamat vaatimukset oppimisanalytiikan käytölle ja tuntee oman oppilaitoksensa käytännöt tietosuojan näkökulmasta.

Osoita Oppimisanalytiikka-osaamisesi!

Osaamismerkkiin tarvittavan osaamisen voit osoittaa vaihtoehtoisesti joko 1) julkaisemalla blogipostauksen / artikkelin tai 2) tekemällä videoesittelyn.

1. Julkaise blogipostaus tai artikkeli. Kuvaa julkaisussasi, miten olet käyttänyt oppimisanalytiikkaa omassa työssäsi. Postauksesta tai artikkelista tulee selvitä Oppimisanalytiikan osaaja -osaamismerkin kriteereissä mainitut seikat. Liitä linkki julkaisuusi.

2. Esittele oppimisanalytiikan käyttöä oman verkkototeutuksesi avulla. Tee video, jossa kerrot oppimisanalytiikan käytöstä omassa verkkototeutuksessasi, omassa korkeakoulussasi. Selvitä videolla, miten Oppimisanalytiikan osaaja -osaamismerkin kriteereissä esitetyt seikat toteutuvat. Liitä tähän linkki videoosi.

Comments are closed.