Mikä on metaversumi?

Teksti: Santeri Saarinen, Metropolia

Metaversumi nimitys on peräisin Neal Stephensonin vuonna 1992 kirjoittamasta romaanista Snow Crash. Tämän jälkeen unohduksiin painunut termi nousi uudelleen teknologiapiirien mieleen muutama vuosi sitten, kun 2016 alkaneen XR-sukupolven ensimmäinen hypeaalto alkoi hiipua. Tarvittiin uudelleenbrändäystä, jolla suuri yleisö saatiin pidettyä kiinnostuneena. Samaan aikaan useat eri tekijät, kuten pelimaailmojen hyödyntäminen sosiaaliseen kanssakäymiseen korona-aallon aikana ja virtuaalisen sisällöntuotannon yhä saavutettavammat työkalut, kannustivat markkinoita virtuaalimaailmojen suuntaan. Yksi tärkeimpiä tekijöitä termin käytön nousussa oli Facebookin nimenvaihdos Metaksi. Termin käytön taustalla oli ajatus yhtenäisestä immersiivisten kokemusten verkosta, kuten tällaista virtuaalimaailmojen kokonaisuutta oli kuvattu esimerkiksi vuonna 2011 ilmestyneessä Ernest Clinen romaanissa Ready Player One. Metaversumi nousi nopeasti Googlen etsityimpien teknologiatermien joukkoon ja osaksi suurinta osaa alaan liittyvistä uutisartikkeleita. Yhä useampi yritys näki markkinointihyödyn metaversumissa, ja alkoi markkinoimaan omia tuotteitaan termiä hyödyntäen.

Tästä johtuen metaversumia käytetään nykyään tarkoittamaan useita eri asioita, eikä termille ole täysin vakiintunut mitään yksittäistä määritelmää. Jotta pääsisimme kuitenkin pureutumaan syvemmälle termin taakse, luomme alla yhden määritelmän metaversumille, joka sisältää tärkeimpiä termiin liittyviä asioita.

Metaversumi on avoin, ja yhteensopiva verkosto tilallisia, immersiiviä kokemuksia, joiden välillä liikkuu ja joka yhdistää ihmisiä, laitteita ja dataa.

Kuten tästä määritelmästä näemme, metaversumin on tarkoitus olla periaatteessa tulevaisuuden vastine internetille, mutta verkkosivujen sijaan, se koostuu tilallisista kokemuksista, joiden välillä käyttäjät liikkuvat. Tärkeitä ominaisuuksia metaversumille ovat avoimuus ja yhteensopivuus, jotka mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi hyödyntää metaversumia, ja tieto voi liikkua eri kokemusten, laitteiden ja järjestelmien välillä. Tämä on tällä hetkellä suurin kompastuskivi metaversumissa, sillä koska alalle ei ole vielä syntynyt tarvittavia standardeja, ei eri kokemusten välillä ole juuri yhteensopivuutta, vaan kaikki informaatio on lukittu kulloinkin käytettävään järjestelmään.

Olemme usein kuulleet myös kysymyksen siitä, onko metaversumeja yksi vai useampia. Yllä oleva määritelmä on tämän suhteen hyvin yksiselitteinen. Metaversumi on yksi verkosto. Mikäli puhutaan useista metaversumeista, tarkoitetaan yleensä joko tiettyjä sovelluksia tai alustoja, jotka hyödyntävät metaversumiin liittyviä teknologioita, tai tietyn toimialan sisäistä verkoston osaa, joka mahdollisesti muodostaisi suljetumman kokonaisuuden. Määritelmän mukaisesti nämä ovat kuitenkin vain verkon osia, ja kuuluvat kaikki samaan metaversumiin. Tästä johtuen yksittäisten ratkaisujen kohdalla on järkevää puhua metaversumi-sovelluksista, metaversumi-teknologiaa hyödyntävistä sovelluksista tai esim. virtuaalitodellisuussovelluksista, pelkän metaversumin sijaan.

Koska metaversumin eri ominaisuuksissa, kuten avoimuudessa ja yhteensopivuudessa on vielä huomattavia puutteita, voidaan tällä hetkellä sanoa, että metaversumi on olemassa lähinnä teoriassa. Käytännössä vaaditaan vielä useiden vuosien kehitys, ennen kuin voidaan sanoa, että yllä olevan määritelmän mukainen metaversumi on olemassa sellaisessa laajuudessa, että sen yhteyteen pääsisi lähes mikä tahansa yritys tai käyttäjä missä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää aiheesta PedaXR-hankkeen julkaisusta, joka löytyy täältä: https://www.haaga-helia.fi/fi/julkaisut tai katso Santeri Saarisen webinaaripuheenvuoron tallenne aiheesta hankkeen nettisivuilta: https://www.pedaxr.fi/webinaari-17-4/

Comments are closed.