Verkostoidu

Teksti: Janina Rannikko, Metropolia

HXRC Network – verkostointialusta XR-alan tekijöille ja tarvitsijoille

PedaXR-hankkeen yhtenä kulmakivenä oli luoda verkostointimalli korkeakoulujen XR-toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yritysyhteistyömalli yritysten sekä korkeakoulujen välille. Suurimpia ongelmia yhteistyön toteuttamiselle on löytää tietynlaisen osaamisen yrityksiä sekä oikeiden henkilöiden löytyminen eri organisaatioista, joihin ottaa yhteyttä.

Suomen XR-alan ekosysteemi on vielä varsin pieni, puhutaan muutamasta sadasta yrityksestä ja noin tuhannesta henkilöstä, mutta minkäänlaista vakiintunutta ja avointa systeemiä eri toimijoiden löytämiseen ei ole kehitetty. Finnish Virtual Reality Associationilla on omilla verkkosivuillaan listaus suomalaisista XR-alan yrityksistä (https://fivr.fi/companies/) ja Helsinki XR Center ylläpitää hakemistoja XR-alan tutkimusryhmistä (https://helsinkixrcenter.com/xr-research-group-index/) sekä -projekteista (https://helsinkixrcenter.com/xr-research-project-index/). Tämän lisäksi on paljon hiljaista ja orgaanista tietoa, jota jaetaan henkilöiden kesken keskusteluissa ja verkostoitumalla kasvokkain esimerkiksi tapahtumissa.

Helsinki XR Centerin yksi tavoitteista on kehittää ja ylläpitää XR-alan verkostoa Suomessa sekä auttaa alan asiantuntijoita ja niitä ketkä tarvitsevat alan asiantuntijoita löytämään toisensa. Tätä on toteutettu esimerkiksi erilaisissa verkostoitumistapahtumissa ja konsultoimalla organisaatioita. PedaXR-hankkeen puitteissa hankimme lisenssin saksalaiseen Innoloftin LoftOS-alustanrakennuspakkiin ja rakensimme heidän palveluaan käyttäen HXRC Networkiksi lanseeratun verkostointialustan, jota hyödynnämme koko Suomen XR-alan ekosysteemin verkostotoiminnassa myös hankkeen jälkeen.

HXRC Network -alustalla pystymme vastaamaan monipuolisesti sekä XR-alan toimijoiden että tarvitsijoiden tarpeisiin sen sijaan, että toteuttaisimme kapeasti yhden toiminnan työkalun.
HXRC Networkin avulla voimme:

  1. Koota yhteen katalogiin Suomen XR yritykset.
  2. Koota verkostoon muita organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään XR:ää.
  3. Antaa työkalun sekä XR osaamisen tarjoamiselle että osaamisen etsimiselle.
  4. Antaa XR yrityksille mahdollisuuden esitellä kattavasti palveluitaan.
  5. Antaa paikan muille organisaatioille esimerkiksi esitellä projekteja, joissa hyödynnetty XR:ää.
  6. Antaa mahdollisuuden verkostoitua XR-alan toimijoiden kanssa.

HXRC Network -alustan pääasiallinen käyttö kohdistuu B2B-kanssakäymiseen. Alustalle rekisteröidytään yksityisprofiililla omalla nimellä, mutta alustan kaikki toiminnallisuudet saa käyttöön vain, mikäli on liittyneenä organisaatioprofiiliin. Yksityisprofiilissaan pystyy kertomaan tarkemmin omasta roolistaan ja osaamisestaan, mutta muutoin yksityisprofiilit ovat varsin niukkoja. Organisaatioprofiileihin voi sen sijaan kirjata paljon asioita ja ne toimivatkin organisaatioiden näyteikkunoina. Varsinkin XR-alan yritykset voivat esittää omaa osaamistaan ja tavoitteitaan tarkasti, jolloin mahdolliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat löytää tarvitsemansa XR osaamisen ja ottaa yhteyttä.

Profiilien lisäksi alustalla pystyy jättämään offereita eli tarjouksia sekä requesteja eli pyyntöjä. Näillä toiminnoilla yritykset voivat kertoa enemmän spesifeistä sovelluksistaan, palveluistaan tai tuotteistaan ja asiakkaat ja kumppanit voivat etsiä tekijöitä omille ideoilleen ja projekteilleen. Näillä toiminnoilla korkeakoulujen edustajat voivat esimerkiksi hakea yrityksiä toteuttajiksi omille XR-hankkeilleen tai etsiä mahdollisia yrityskumppaneita hankkeisiin.

Liity mukaan verkostoon: https://network.helsinkixrcenter.com/

Comments are closed.