XR-Pedagogiikasta

Teksti: Anu Kuikkaniemi ja Tiina Laakso, Turun ammattikorkeakoulu

Ajasta- ja paikasta riippumaton opetuksen järjestäminen on tulevaisuutta. Luokkahuone on nettiyhteyksien päässä oleva koko maailma. Luokkahuone voi olla myös metaverse – kokonaan virtuaaliseksi rakennettu oppimisympäristö, jossa opiskelijat ja opettaja tapaavat toisensa avattarina. Digitaalisia ratkaisuja sovelletaan opetuksessa tulevaisuudessa paljon monimuotoisemmin kuin nyt. Oppiminen ja osaaminen saavat muotoja, joita emme osaa vielä kuvitella.

Tällä hetkellä pelit, pelillisyys ja pelilliset oppimisympäristöt ovat keskeisessä asemassa oppimisen ja pedagogiikan kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa. XR-teknologiaa sovelletaan työelämän murroksessa monin tavoin ja enenevässä määrin. Tämä edellyttää myös opetuksen muuttumista uudenlaisessa toimintaympäristössä. OECD:n tulevaisuuden oppimista käsittelevässä raportissa (2018) tuodaan esille, että mitä paremmin opiskelijat pystyvät hyödyntämään opittuja asioita eri tilanteissa, sitä paremmin he selviytyvät tulevaisuudessa muuttuvassa maailmassa, erilaisissa konteksteissa ja digitaalisessa maailmassa.

Ennusteiden mukaan laajennettu todellisuus tulee mullistamaan paitsi työelämää, myös koulutusta ja oppimista lähivuosien aikana. Tulevaisuuden työelämässä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden pitää pystyä navigoimaan erilaisissa ympäristöissä ja digitaalisessa maailmassa. (Turun ammattikorkeakoulu 2023). Laajennettu todellisuus opetuksessa lisääntyy myös siksi, että nyt korkeakoulutukseen tulevat sukupolvet ovat pelanneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan tietokoneella niin paljon, että tietokonesimulaatiolla luotu peliympäristö on heille tuttu ja houkutteleva oppimisympäristö. Eräiden arvioiden mukaan 20-vuotiaana korkeakoulutukseen tulevat opiskelijat ovat pelanneet elämänsä aikana erilaisia tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä yhteensä yli 10 000 tuntia – lähes yhtä paljon kuin ovat elämänsä aikana istuneet koulun penkillä (Plass et al. 2019).

Ylläoleva teksti on osa Anu Kuikkaniemen ja Tiina Laakson kirjoittamasta artikkelista ”XR-pedagogiikkaa luokkahuoneeseen”, joka on julkaistu PedaXR-hankkeen julkaisussa ”Kokeillen kohti opetuksen XR-sisältöjä”. Jos XR-teknologiaan liittyvä pedagoginen näkökulma kiinnostaa, lue koko artikkeli ja hankkeen projektipäällikkö Merja Draken kirjoittama toinen artikkeli ”Millaista pedagogiikkaa XR-teknologia vaatii rinnalleen?”, jossa on mukana myös historiallinen näkökulma aiheeseen, tuosta julkaisusta, joka löytyy osoitteesta: https://www.haaga-helia.fi/fi/julkaisut

Comments are closed.