Monthly Archives: October 2014

Muuttuvat arvoketjut sakkaavat taloutta

Arvoketju on käsite, joka tarkoittaa arvonmuodostusprosessia toisiinsa vuorovaikutussuhteessa oleville toiminnoille. Arvoketjujen avulla voidaan tarkastella ja tunnistaa hyötyjä tuottavat ja niitä vähentävät seikat. Arvoketjuissa määritellään vastuut siitä kuka tekee, mitä tekee vai tehdäänkö yhtään mitään. Arvoketjujen johtamisella tavoitellaan parempaa laatua, tuottavuutta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Muuttuvat arvoketjut sakkaavat taloutta