Digiloikka maksullisen tutkintokoulutuksen avulla

Eikö olisi hienoa, jos suomalainen tutkintoon johtava englanninkielinen maksullinen tutkintokoulutus löytyisi yhdestä palvelusta? Ihanteellisissa olosuhteissa maksullinen tutkintokoulutus palveluna olisi saatettuna kohdemarkkinoilla asiakkaalle muotoon, jossa koulutusta ja siihen liittyviä palveluita voidaan etsiä, hankkia ja hallita heti hakuprosessista alkaen digitaalisesti.

Olemme tehneet asiaan liittyvää tuotekehitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Projekti on kerännyt 50 000€ investoinnin tähän tarkoitukseen. Tällä investoinnilla olemme voineet tutkia hakuprosessia, markkinoida ja kehittää tietojärjestelmäratkaisua, ostaa työtä ja ICT -kapasiteettia  sekä kansainvälistää palvelua edelleen monikielisiksi.

Ohessa muutama kuva digiloikan mahdollistavasta teknologiasta, jota kutsutaan Digital University.FI -palveluksi. Se jakaa sisältöä, järjestelmiä sekä rakentaa yhteisöjä palvelun käyttäjille. Sen avulla voidaan hakeutua maksulliseen tutkintokoulutukseen. Tuote lähestyy digitaalisuutta koulutuksen jakelun ja sen hankinnan kautta, jossa digiloikka tarkoittaa prosessien tehostumista jakeluun ja opiskelijan integroitumiseen osaksi tutkinto-ohjelmaa jo hakuvaiheessa. Se ei siis ota kantaa välineisiin tai toteutustapoihin, miten koulutusta järjestetään.


Etsintä

Toiminta-ajatuksena on Googlen hakukoneen kaltainen ajatus käyttöliittymästä, jossa avainsanoilla voi etsiä itselleen koulutukseen liittyvää sisältöä. Järjestelmä ehdottaa hakijalle sisältöä ja antaa vihjeitä, mitkä voisivat olla sopivia kursseja hakijan mieleen.

Screenshot at 2016-10-19 01:18:16


Löytäminen

Kun opiskelija löytää palvelusta sopivankaltaista sisältöä hänen mahdolliselle opintopolulleen, palvelu tarjoaa kattavan kuvauksen koulutuksen sisällöstä sekä siitä kuka koulutusta järjestää ja missä paikkakunnalla koulutus on.

Screenshot at 2016-10-19 00:38:09

Koulutusohjelmien sisältöjä voidaan jakaa loogisesti esimerkiksi siinä järjestyksessä, missä vaiheessa opintopolkua kurssi tulee opiskelijan suorittaa. Opiskelija näkee yhdellä hiirenklikkauksella esimerkiksi ensimmäisen vuoden kurssitarjonnan koulutusohjelmittain.

Screenshot at 2016-10-19 01:24:18


Hakeminen koulutusohjelmaan

Kun opiskelijaksi aikova henkilö on löytänyt sopivan koulutusohjelman ja haluaa hakeutua koulutusohjelmaan, hänen on rekisteröidyttävä palvelunkäyttäjäksi ja täytettävä palvelun profiilitiedot.Hänelle syntyy oma henkilökohtainen tunnus, joka seuraa häntä koko palvelun käytön ajalta. Tämän tunnuksen avulla voidaan seurata käyttäjän aktiviteetteja.

Profiilin avulla voidaan viestiä henkilölle ja henkilöt voivat viestiä hakemiinsa koulutusohjelmiin.

Screenshot at 2016-10-19 01:35:34Kun hakijalla on koulutusohjelma tiedossa, on aika lähettää hakemukset liitteineen. Sen voi näppärästi tehdä joko kurssikuvauksesta:

Screenshot at 2016-10-19 01:43:54

Tai sen voi tehdä myös suoraan koulutusohjelman kuvauksesta, joka löytyy palvelusta.

Screenshot at 2016-10-19 01:47:43

 

Kaikki löytyvät yhdestä paikasta ja jokainen tieto keräytyy kantaan, josta tiedon voi käydä hakemassa.


Tässä oli osa siitä, miten palvelu toimii. Jotta palvelusta tulee parempi, se tarvitsee sisältöä koulutukseen ja opiskelijan tarpeisiin liittyen.

Maksulliseen tutkintokoulutukseen tulevat henkilöt tarvitsevat myös oheispalveluita, kuten asuntoja, matkoja, terveys-, liikunta- ja kulttuuripalveluita. Miksipä näitä ei voisi yhdistää saman tien osaksi hakuprosessia? Opiskelun aloittamiseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyviä kynnyksiä voidaan vähentää palvelun avulla, kun kaikki löytyvät samasta paikasta.

Koulutuksen menestyksellinen digiloikka alkaa jakelun järjestämisestä.

Terveisin

KTM Tuomo Ryynänen

tuomo.ryynanen@haaga-helia.fi


Faktaa ja kokemuksia kirjoituksen taustatiedoksi:

  • Suomalaisissa korkeakouluissa tutkintokoulutus muuttuu maksulliseksi palveluksi vuonna 2017 EU-/ETA -alueen ulkopuolisille henkilöille.
  • Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti tunnettu hyvästä laadusta ja etenkin PISA -tuloksista. Järjestelmää käydään katsomassa ympäri maailman ja jonka hyviä tuloksia raportoidaan kansainvälisissä medioissa ja tutkimuksissa.
  • Kirjoituksen innoittaminen ja toiminta on perustunut havaintoon jossa suomalainen tutkintokoulutukseen liittyvä informaatio on pirstaloitunut eri paikkoihin ja hakuprosessi maksullisiin tutkintokoulutuksiin on alkutekijöissään. Myös oheispalvelut puuttuvat.
  • Suomalaisen tutkintokoulutuksen hankkiminen useista eri asioita johtuen haastavaa EU-/ETA -alueen ulkopuolisille henkilöille, koska siihen liittyvää palvelulupausta koulutukseen pääsemisestä ei voida taata

 

About Tuomo Ryynänen

The administrator of this blog is Tuomo Ryynänen from HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. Tämän blogin ylläpitäjä lehtori Tuomo Ryynänen HAAGA-HELIA:n ammattikorkeakoulusta.
This entry was posted in Digital University. Bookmark the permalink.