Arvioinnit Moodlessa

Moodlen arviointikirja on väline, joka on automaattisesti mukana ja näkyvillä kaikilla Moodlen kursseilla. Arviointikirja kokoaa yhteen kaikki Moodle-kurssin arviointikohteet, esimerkiksi tehtävät, muistiot, arvioitavat keskustelualueet, videopalautukset, tentit, oppitunnit, kurssin Zoom-huoneet jne. Arviointikirjaan sekä opettaja että opiskelija pääsevät vasemman reunan valikon kohdasta Arvioinnit. Siellä opiskelija näkee oman arviointikirjansa, opettajalla on taas pääsy paitsi erilaisiin arvioinnin koonteihin myös kaikkiin arviointikirjan asetuksiin. Oletusasetuksin arviointikirjan sisältö tosin voi enemmän opiskelijaa hämmentää kuin auttaa ymmärtämään opintojakson arvosanan muodostumista. Mutta kun vähän perehtyy arviointikirjan käyttöön, saa siitä erinomaisen sekä opiskelijaa että opettajaa palvelevan välineen. Opettajan ei tarvitse pitää erillistä Excel-kirjanpitoa kurssin arvosanan muodostumisesta eikä kantaa huolta, miten tämän tiedon saisi jokaiselle opiskelijalle näkyväksi. Näin riittää, että Peppiin merkitään vain koko opintojakson arvosana osa-arvosanojan sijaan.

Opettajan kannattaa aloittaa arviointikirjan asetusten pohtiminen, mistä arvioitavista asioista opintojakson arvosana muodostuu. Esimerkiksi jos opiskelijoille kerrotaan, että arvosanasta 40% tulee tehtävistä ja 60% tentistä, pitää Moodlesta löytyä vastaavat arviointikohteet näillä painotuksilla. Jos tehtäviä on useita, voi olla tarkoituksenmukaista määritellä arviointikirjaan kategorioita. Opettaja voi aloittaa yksinkertaisesta arviointikirjasta ja kun taidot kasvavat, monipuolistaa asetuksia. Arviointikirja voi sisältää esimerkiksi asetuksen, että tehtävistä yhden alimman arvosana ei vaikuta koko kurssin arvosanaan. (Video, Haka-kirjautuminen) Arviointikirjan mahdollisuudet avautuvat helpoiten esimerkkien kautta. Niitä käsitellään Moodle Arvioinnit koulutuksessa, jonka 2.10.2020 tallenne löytyy Haaga-Helian videopalvelun Moodle-ohjeita -kanavalta ja diat täältä.

Opettajan pitää myös päättää, miten yksittäiset arviointikohteet arvioidaan: Haaga-Helian 0-5 skaalalla (joka Moodlessa AINA määritellään pisteiksi), Hylätty-Hyväksytty-asteikolla vaiko Moodlen oletuksella 0-100 skaalalla ja muistaa, että Moodle-tentin käyttäminen hieman monimutkaistaa kuviota. Hyvä on tietää, että arviointikirjassa voi näyttää myös sellaisia asioita, joita opiskelija ei palauta Moodlen kautta. Esimerkiksi perinteinen paperitentti, tuntiaktiivisuus tms.

Opettajan pitää myös pohtia, miten arviointikirjan opiskelijan näkymästä saadaan mahdollisemman selkeä opiskelijalle, jolloin opiskelija tottuu seuraamaan omaa etenemistään myös Arvioinnit-kohdan kautta ja tarve kysellä arvosanan muodostumisen perusteista erikseen esim. sähköpostitse vähenee.

Kun arviointikirjan asetukset opettajalla alkavat olla kunnossa ja kurssi etenee, voi vastaan tulla esimerkiksi seuraavia tilanteita:

  • Miten korvataan Moodlen ”automaattinen” arvosana? Esimerkiksi yksi opiskelija ei suorittanut Moodle-tenttiä, mutta korvaavan suorituksen arvosanan opettaja haluaa näyttää samassa paikkaa kuin muillekin. Tämä tehdään Arvioinnit-kohdasta löytyvän Arvioinnin muuttaminen -valinnan kautta. Video-ohje. (Haka-kirjautuminen)
  • Miten opettaja voi arvioida tehtävä aktiviteettia vähitellen vaiheistetusti, mutta julkaista tehtävän arvosanat näkyville kaikille osallistujille samaan aikaan. Video-ohje (Haka-kirjautuminen)
  • Miten opettaja voi liittää suunnittelemansa arviointikriteerit (pisteytyksen) osaksi tehtävä aktiviteetin arviointia niin että se hyödyttäisi sekä opettajaa että opiskelijaa. Tämä onnistuu arviointimatriisilla. Video-ohje.

Lopuksi vielä kertaus: arviointikirja on yksi Moodlen monipuolisimmista välineistä. Tämän vuoksi sen käyttö tuntuu alussa monimutkaiselta. Älä anna sen lannistaa! Aloita arviointikirjan käyttö yksinkertaisella tavalla, lisää monipuolisuutta, kun taitosi karttuvat ja muista että voit arviointikirjaankin liittyvissä asioissa pyytää apua digipedamentoreilta. Ja hyvin todennäköisesti osaat kysyä jotain sellaista, mikä ei ole tullut mentorillekaan mieleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *