Moodle-tentin arviointivinkit

Tavallisin tapa arvioida Moodle-tenttejä on tehdä se yksi opiskelija kerrallaan: video-esimerkki. Tutustu myös tentin toimintovalikosta (=ratas) löytyviin arviointia helpottaviin toimintoihin. Tulokset – Käsin arviointi: Voit avata & arvioida tentin kaikki samat kysymykset yhdellä kertaa. Tämä erityisen kätevä esseekysymysten arvioinnissa. Video-esimerkki. Tulokset – Vastaukset: Voi silmäillä kaikkien opiskelijoiden tenttivastaukset yhdellä kertaa….

Lue lisää…

Miten Moodle-tentin arviointimaksimi toimii

Moodle-tentin oletusasetuksilla tentin maksimipistemäärä (=arviointimaksimi) on 10. Tämän opettaja voi muuttaa haluamakseen, esim. Haaga-Heliassa käytössä olevaksi maksimiarvosanaksi 5. Tällöin Moodle muuntaa automaattisesti tenttikysymysten yhteenlasketut pisteet välille 0-5. Alla esimerkki tentistä, jossa maksimipistemäärä 30. Sininen suora kuvaa, miten pisteet skaalautuvat 0-5 välin pisteiksi. Oranssi kuvaaja taas esittää tavallisempaa Haaga-Heliassa käytössä olevaa…

Lue lisää…

Vinkkejä Moodle-tentin Tuloksista näytetään opiskelijalle -kohdan asetuksiin

Moodlen ohje kuvaa tentin asetusten kohdan Tuloksista näytetään opiskelijalle seuraavasti ”Näillä asetuksilla määrittelet, mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tenttiä tai tentin tuloksia katsoessa.” Vaihtoehdot tässä kohdassa ovat: Suorituskerta = näytetään opiskelijalle hänen tentissä saamansa kysymykset HUOM! Tämä on sama asia, kuin että luokassa paperisen tentin tekijä saisi luokasta poistuessaan mukaansa…

Lue lisää…

Microsoft Stream ja kuka näkee Teams -kokoustallenteeni

Microsoftin dokumentaation mukaan Stream on yrityksen videopalvelu, jossa organisaation käyttäjät voivat ladata, katsella, järjestää ja jakaa videoita turvallisesti. Useimmille meistä se on tullut tutuksi Teams-kokoustallenteiden yhteydessä, sillä jos tallennat Teams-kokouksen, videon tallennuspaikka on Microsoft Stream. Teams-kokoustallenteelle Streamin puolella tulee automaattisesti seuraavat käyttöoikeudet: Jos kokous on Teams-tiimin kanavakokous (ajastettu tai ad-hoc),…

Lue lisää…

Ideoita, miten toteutat uusinnat Moodle-tentillä

Jos et halua lisätä uusinnan Moodle-tenttiä ”normikurssi-Moodleen”, pyydä yksikkösi/kampuksesi digipedamentoria perustamaan uusintojasi varten tyhjä Moodle. Yhdelle uusinta-Moodlelle voit toteuttaa kaikki kevään 2020 uusinnat. Et siis tarvitse erillisiä Moodle-kursseja jokaisen eri kurssin uusinnoille. Jos sinulla on tarve usealle eri uusintatentille, jotka teet samaan uusinta-Moodle kurssiin, seuraavat kohdat ovat vinkkejä, miten varmistat,…

Lue lisää…