Miten Moodle-tentin arviointimaksimi toimii

Moodle-tentin oletusasetuksilla tentin maksimipistemäärä (=arviointimaksimi) on 10. Tämän opettaja voi muuttaa haluamakseen, esim. Haaga-Heliassa käytössä olevaksi maksimiarvosanaksi 5. Tällöin Moodle muuntaa automaattisesti tenttikysymysten yhteenlasketut pisteet välille 0-5. Alla esimerkki tentistä, jossa maksimipistemäärä 30. Sininen suora kuvaa, miten pisteet skaalautuvat 0-5 välin pisteiksi.

tenttipisteet Moodlen arvosanaksi

Oranssi kuvaaja taas esittää tavallisempaa Haaga-Heliassa käytössä olevaa asteikkoa, jossa arvosanaan 1 tarvitaan 50% maksimipisteistä, eli tässä esimerkissä 15 pistettä. Eli 0-5 asteikon pisteiksi skaalattu tenttiarvosanaa ei voi käyttää, sillä arvosanaan 4 saakka nämä pisteistä muunnetut arvosanat ovat liian hyviä ja tentistä pääsisi läpi jo silloin kun saa 20% maksimipisteistä. (Arvosanasta 4 eteenpäin taas arvosanat ovat opiskelijalle epäedullisia.)

Mikäli arviointikirjaa kursseille ei ole rakennettu niin, että kaikki arviointikohteet ovat väleillä 0-5, on yksinkertaisempaa muuttaa tentin arviointimaksimi samaksi kuin tenttitehtävien yhteenlasketut pisteet. Tämä tehdään Moodelssa kohdassa Tentti -> Ratas-toimintovalikko -> Muokkaa tenttiä.

arviointimaksimi ja tenttipisteet

Tällöin opiskelija näkee tentin arvioinnin pisteinä. (Palaute kohtaan on opettaja tentin asetuksissa voinut syöttää prosentteihin perustuvat sanalliset arvosanoihin liittyvät palautteet, kuten tässä on tehty. Nämä eivät valitettavasti näy arviointikirjassa.)

opiskelijan yhteenveto tenttiarvosanasta

Arviointikirjan kautta opiskelija näkee Arvosana-sarakkeessa pisteet. Prosentia-sarake kertoo opiskelijalle, kuinka monta prosenttia opiskelijan tenttipistemäärä oli tentin maksimipistemäärästä.

opiskeijan arviointikirja pisteina ja prosentteina

Opettaja voi tällöin kommunikoida opiskelijoille, miten opiskelija voi prosenttien perusteella päätellä jokaisen arviointikohteen sekä kurssin kokonaisarvosanan, esimerkiksi seuraavasti

  • Arvosana 5 -> vähintään 90%
  • Arvosana 4 -> vähintään 80%
  • Arvosana 3 -> vähintään 70%
  • Arvosana 2 -> vähintään 60%
  • Arvosana 1 -> vähintään 50%

Jos taas kurssin arviointikirja on rakennettu niin, että kaikki arviointikohteet siellä ovat välillä 0-5 ja Kurssiyhteenveto on myös välillä 0-5, kannattaa tätä samaa noudattaa myös tentin kohdalla. Tällöin opettaja ei voi käyttää Moodlen skaalaamia tenttiarvosanoja, vaan opettajan pitää päivittää tenttiarvosanat Moodlen Arvioinnit-kohdasta löytyvällä valinnalla Yksittäinen näkymä.  Tässä video-ohje. Näin arviointikirjaan ja Moodlen kokonaisarvosanan laskentaan saadaan oikea, opettajan tarkoittama arvosana.

Opettajan on hyvä tietää, että käsin päivitetty arvosana tentin kohdalla näkyy opiskelijallle näin:

esimerkki opiskelijan tenttiyhteenvedosta kun opettaja päivittänyt arvosanaa

Moodlen arviointikirja näyttää opiskelijalle pelkästään arvosanan 1 eli siellä kurssiarvosanalaskenta toimisi oikein.

HUOM! Mediamaisterin Moodle-arviointiohjeiden mukaan opettajan on mahdollista lisätä arviointikirjaan omia kaavoja, kuinka tenttiarvosana pisteistä muodostuu. En löytänyt Haaga-Helian Moodlen arviontikirjan asetuksista Muokkaa laskentatapaa-vaihtoehtoa. (Mediamaisterin ohjeen kohta Tenttiarvosanan näyttäminen asteikolla 4-10)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *