Vinkkejä Moodle-tentin Tuloksista näytetään opiskelijalle -kohdan asetuksiin

Moodlen ohje kuvaa tentin asetusten kohdan Tuloksista näytetään opiskelijalle seuraavasti ”Näillä asetuksilla määrittelet, mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tenttiä tai tentin tuloksia katsoessa.” Vaihtoehdot tässä kohdassa ovat:

  • Suorituskerta = näytetään opiskelijalle hänen tentissä saamansa kysymykset
    HUOM! Tämä on sama asia, kuin että luokassa paperisen tentin tekijä saisi luokasta poistuessaan mukaansa tenttipaperin.
  • Jos oikein = näytetään tekstikuvaukset kysymyksissä ”tosi”, ”osittain tosi” ja ”epätosi”
  • Pistettä = näytetään kunkin kysymyksen numeerinen arvosana ja suorituskerran kokonaisarvosana
  • Erityinen palaute = näytetään kysymyskohtainen palaute, joka riippuu opiskelijan antamasta vastauksesta eli väärälle ja oikealle vastaukselle voidaan näyttää erilainen palaute
  • Yleinen palaute = näytetään sama teksti kaikille tenttiin vastanneille opiskelijoille vastauksesta ja kysymystyypistä riippumatta esim. yleistä palautetta siitä, mitä tietoja tai millaista osaamista ko. kysymys tentissä testasi
  • Oikea vastaus = näytetään automaattisesti tuotettu kooste oikeista vastauksista
  • Suorituksen yleispalaute = tämän opettaja on voinut täyttää tentin asetuksissa kohtaan ”Palaute kokonaisuudesta”.

Näiden mitä tietoja opiskelija saa suorituksestaan nähdä lisäksi määrittää opettaja myös milloin opiskelija nuo tiedot voi nähdä. Vaihtoehdot tähän ovat Suorituksen aikana, Heti suorituksen jälkeen, Myöhemmin, kun tentti on yhtä auki, sekä Kun tentti on suljettu. Näin Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetuksista muodostuu matriisi:

Moodlen-tentin tuloksista näytetään opiskelijalle asetukset

Nämä asetukset ovat niin monipuoliset, että ne ovat myös monimutkaiset. Jokaisen Moodle-tenttejä käyttävän on syytä ymmärtää näistä asetuksista perusperiaatteet. Tentin kysymysten toimintatapa, suorituskertojen määrä sekä kysymystyypit vaikuttavat myös tulosten näyttämiseen, mutta keskityn tässä asetuksiin ”perinteisen tentin” näkökulmasta. Määrittelen perinteisen tentin sellaiseksi, jossa opiskelija saa vastata jokaiseen kysymykseen vain kerran, tehdä tentin vain kerran ja tentti on ajastettu

Tentissä minulla ei ole tapana näyttää opiskelijalle tenttisuorituksen aikana tai heti suorituskerran jälkeen mitään palautetta, vaikka tentti koostuisi pelkästään itsekorjaavista kysymyksistä. Saatan myös pitää kohdan Kun tentti on suljettu aluksi kokonaan tyhjänä muuttaen sen asetuksia vasta sen jälkeen, kun olen nähnyt onko tarvetta sallia jonkun opiskelijan tehdä tentti muita myöhemmin. Näin varmistan, ettei tämä opiskelija voi pyytää kurssikaveriaan näyttämään hänelle omaa tenttisuoritustaan, jossa osa (tai kaikki riippuen tentin rakenteesta ja kysymyspatteriston koosta) kysymyksistä voisi olla samoja. Käyn päivittämässä kohdan, kun mielestäni on sopiva hetki näyttää tulokset.

Kun tentti on suljettu, käytössäni on Tuloksista näytetään opiskelijalle kahdenlaiset asetukset.

Sellaiset, joista opiskelija näkee pelkästään saamansa pisteet/arvosanan sekä mahdollisen tentin asetuksissa syöttämäni yleispalautteen:

Moodlen-tentin tuloksista näytetään opiskelijalle asetusten esimerkki 2

HUOM! Jos tentti sisältää sellaisia kysymyksiä, jotka opettajan pitää arvioida, ei opiskelija tentin sulkemisenkaan jälkeen näe tenttipisteitään ennen kuin opettaja on tentin arvioinut.

Sellaiset, joista opiskelija pääsee myös näkemään edellisten lisäksi kysymyskohtaisen palautteen. Siis sen, jonka essee-kysymyksille opettaja on käynyt antamassa opiskelijakohtaisesti ja itsekorjaaville kysymyksille syöttänyt kysymyksiä laatiessaan.

Moodlen-tentin tuloksista näytetään opiskelijalle asetusten esimerkki 3

Ja vielä kerran toistan, ettei tule epäselvyyttä: näillä jälkimmäisillä asetuksilla tentin sulkeuduttua opiskelija pääsee Moodlen kautta milloin vain katsomaan tenttikysymyksensä kokonaisuudessaan.

Mikäli sinua kiinnostaa, kokosin tähän dokumenttiin esimerkkejä mitä opiskelija tentin sulkeutumisen jälkeen näkee eri vaihtoehdoilla. Esimerkeissa on sekä monivalinta- että essee-kysymyksiä.

Toivon että nämä esimerkit auttavat sinua päättämään, mitkä Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetukset ovat sinun tilanteessasi sopivimmat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *