Digitaalista yliopistoa rakentamassa

Digital University.FI on palvelukonsepti, joka tuottaa ja jakaa koulutukseen liittyviä resursseja, sisältöä sekä luo käyttäjilleen verkostoja ajasta ja paikasta riippumatta.

Digitaalinen yliopisto tarjoaa mahdollisuuden jakaa sisältöä, järjestelmiä sekä rakentaa yhteisöjä Digitaalisen yliopiston käyttäjille. Kehitteillä oleva Digital University.FI -palvelu lähestyy digitaalisuutta koulutuksen jakelun ja sen hankinnan kautta, jossa digiloikka tarkoittaa prosessien tehostumista jakeluun ja opiskelijan integroitumiseen osaksi tutkinto-ohjelmaa jo hakuvaiheessa.

Screenshot at 2016-10-19 00:42:42

Esimerkki kurssikuvauksesta ja palveluista, joilla Digitaalisen yliopiston kursseille voi hakeutua.

Digitaalisen yliopiston projektissa tutkitaan ja toteutetaan sitä, mitä Digitaalinen yliopisto voisi olla, miten se voisi toimia ja millaisia käytännön mahdollisuuksia sillä olisi. Opiskelijalle Digitaalinen yliopisto edustaa palvelua, jonka kautta voidaan hankkia koulutukseen liittyvää sisältöä, kapasiteettia, resursseja ja vaadittavia tukipalveluita. Koulutuspalveluiden tuottajalle Digitaalinen yliopisto tarjoaa mahdollisuuden jakaa sisältöä, järjestelmiä sekä rakentaa yhteisöjä Digitaalisen yliopiston käyttäjille. Kehitteillä oleva Digital University.FI -palvelu lähestyy digitaalisuutta koulutuksen jakelun ja sen hankinnan kautta, jossa digiloikka tarkoittaa prosessien tehostumista jakeluun ja opiskelijan integroitumiseen osaksi tutkinto-ohjelmaa jo hakuvaiheessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on ollut tavoitteena rakentaa pilotti, jossa loppukäyttäjä (opiskelija) pystyy luomaan tunnukset oppimisympäristöön. Tunnukset saatuaan, loppukäyttäjä vastaanottaa viestin, jossa hänen hakemuksensa auditoidaan ja informoidaan häntä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tässä vaiheessa tämä prosessi toteutetaan ilman automaatiota, koska tarkoituksena on pilotoida prosessia. Tietojärjestelmän kehitystä pidemmälle katsottaessa, tässä vaiheessa automaatiolle luodaan kuitenkin puitteet tulevaisuudessa. Suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas tiedon hallinta koska data tallennetaan kantaan määrämuotoisena. Tämä mahdollistaa käyttäjätietojen jatkokehittämisen myöhemmissä vaiheissa.

Tällä hetkellä opiskelija saa käyttöoikeudet hakemaansa palveluun, joka voi olla sähköinen oppimisympäristö, tietojärjestelmäpalvelu tai muu koulutukseen tarvittava tukipalvelu. Mikä tärkeintä, hänelle syntyy samalla oikeudet liittyä Digitaalisen yliopiston yhteisöön myöhemmissä kehitysvaiheissa niin halutessaan.

Koulutuspalveluiden järjestäjät voivat tarjota Digitaalisen yliopiston kautta resursseja koulutuksen järjestämiseen. Tämän palvelun tarkoituksena on rikastuttaa sisältöä ja tarjota resursseja Digitaalisen yliopiston tarjoaman palveluväylän kautta. Nämä resurssit voivat olla alkuvaiheessa esimerkiksi tietojärjestelmiä, levytilaa tai vaikka ulkoisen viestinnän työkalu jolla voidaan tavoittaa Digitaalisen yliopiston yhteisöjä.

Digitaalisen yliopiston pilotti suoritetaan maaliskuussa 2016 viikolla 12 kurssilla Customer Relationship Management, Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa Business Information Technology -koulutusohjelmassa. Tässä tapauksessa testataan miten palveluun liittyvä sähköinen tilaus-toimitusketju toimii käytännössä ja samalla selvitetään, millaisia kokemuksia tällainen toimitustapa herättää palveluiden käyttäjien (opiskelijoiden) keskuudessa. Tuloksena opiskelijat täyttävät hakemuksen, jossa saavat tietojärjestelmän käyttöönsä koko kurssin ajaksi.

Konsepti tällä hetkellä esittää perustoiminnallisuutta siitä miten palvelu toimisi. Niinpä paljon on työtä edessä, mikäli konseptista saadaan siihen liittyvät tavoitteet täytettyä. Kaikkein haastavin työ teknisesti on laatia hakemistopalvelu käyttäjätiedoille, jonka kautta voidaan keskitetysti tarjota single-sign on -tyyppisiä palveluita. Sisältöön tarvitaan myös tekijöitä, mutta kovin käyttäjäystävällinen portaali ei ole vielä sisällön luomiseksi. Asiaa työstetään lähitulevaisuudessa käyttäjäkokemusten avulla. Vaikka konsepti ei ole valmis, se kuitenkin on tarpeeksi valmis, jotta voidaan pilotoida toiminallisuuksia tuotantoympäristössä.

Tätä hanketta on tukenut mm. Fuug ry myöntämällä tuhat euroa kapasiteetin hankkimiseksi.

Lisätietoa Digitaalisesta yliopistosta voi kysyä sähköpostilla osoitteesta tuomo.ryynanen@haaga-helia.fi

KTM Tuomo Ryynänen
Haaga-Helia AMK
Lehtori
Business Information Technology Programmes
24.3.2016, Helsinki

About Tuomo Ryynänen

The administrator of this blog is Tuomo Ryynänen from HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. Tämän blogin ylläpitäjä lehtori Tuomo Ryynänen HAAGA-HELIA:n ammattikorkeakoulusta.
This entry was posted in Digital University. Bookmark the permalink.