Moodle 3.9. new features

Moodle has been updated into version 3.9. Introduce yourself into the new features. You may also watch the webinar recording on 12th August 2020 where new features was presented.

Lue lisää…

Ohjeita Moodle-kurssin muokkaamisesta yhteisten periaatteiden mukaiseksi

Syksykstä 2020 lähtien kaikilla Haaga-Helian Moodlessa toteutettavilla kursseilla tulee noudattaa Haaga-Helian yhteisiä Moodle-periaatteita ml. välilehti-formaatti, 1. välilehden tiedot ja edistymisen seuranta. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden Moodlen käyttäjäkokemusta ja helpottaa opettajan työskentelyä Moodlessa. Tutustu yhteisiin periaatteisiin, joissa myös muita hyviä Moodlen käyttöön liittyviä vinkkejä. Voit katsoa myös videotallenteen 27.5.2020 pidetystä Moodle-webinaarista….

Lue lisää…

Kuinka Moodle-kurssi opiskelijalle siirtyy Menneet kurssit -välilehdelle

Yksi opiskelijoiden isoimmista Moodlen käytettävyyteen liittyvistä toiveista on, että Moodlen työpöydällä Keskeneräiset kurssit -välilehdelle opiskelijalle näkyisi vain sellaiset kurssit, jotka oikeasti opiskelijalla ovat kesken. (Tällä hetkellä Keskeneräiset kurssit välilehdellä valtaosalle opiskelijoita näkyvät kaikki Moodle-kurssit, joille opiskelija joskus on osallistunut.) Yksinkertainen tapa vastata tähän toiveeseen edes jollakin aikavälillä, on laittaa Moodle-kurssille…

Lue lisää…

Julkisen linkin tekeminen ja materiaalin jakaminen sen avulla

Erilaisen materiaalin jakaminen kuuluu opettajan työn rutiineihin. Materiaalin laittaminen osaavasti kenen tahansa internet-käyttäjän saataville on erittäin näppärä tapa sen jakamiseen. Samalla materiaalin ja linkin tekijällä säilyy kontrolli materiaaliin. Tähän ohjeeseen (pdf-tiedosto) on koottu tavallisimmat tavat linkin tekemiseksi. Sisällysluettelosta voi valita haluamansa luvun. Jokainen luku on myös puhuttu videolle: Julkisen linkin…

Lue lisää…

Moodle-tentin arviointivinkit

Tavallisin tapa arvioida Moodle-tenttejä on tehdä se yksi opiskelija kerrallaan: video-esimerkki. Tutustu myös tentin toimintovalikosta (=ratas) löytyviin arviointia helpottaviin toimintoihin. Tulokset – Käsin arviointi: Voit avata & arvioida tentin kaikki samat kysymykset yhdellä kertaa. Tämä erityisen kätevä esseekysymysten arvioinnissa. Video-esimerkki. Tulokset – Vastaukset: Voi silmäillä kaikkien opiskelijoiden tenttivastaukset yhdellä kertaa….

Lue lisää…

Miten Moodle-tentin arviointimaksimi toimii

Moodle-tentin oletusasetuksilla tentin maksimipistemäärä (=arviointimaksimi) on 10. Tämän opettaja voi muuttaa haluamakseen, esim. Haaga-Heliassa käytössä olevaksi maksimiarvosanaksi 5. Tällöin Moodle muuntaa automaattisesti tenttikysymysten yhteenlasketut pisteet välille 0-5. Alla esimerkki tentistä, jossa maksimipistemäärä 30. Sininen suora kuvaa, miten pisteet skaalautuvat 0-5 välin pisteiksi. Oranssi kuvaaja taas esittää tavallisempaa Haaga-Heliassa käytössä olevaa…

Lue lisää…

Vinkkejä Moodle-tentin Tuloksista näytetään opiskelijalle -kohdan asetuksiin

Moodlen ohje kuvaa tentin asetusten kohdan Tuloksista näytetään opiskelijalle seuraavasti ”Näillä asetuksilla määrittelet, mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tenttiä tai tentin tuloksia katsoessa.” Vaihtoehdot tässä kohdassa ovat: Suorituskerta = näytetään opiskelijalle hänen tentissä saamansa kysymykset HUOM! Tämä on sama asia, kuin että luokassa paperisen tentin tekijä saisi luokasta poistuessaan mukaansa…

Lue lisää…

Microsoft Stream ja kuka näkee Teams -kokoustallenteeni

Microsoftin dokumentaation mukaan Stream on yrityksen videopalvelu, jossa organisaation käyttäjät voivat ladata, katsella, järjestää ja jakaa videoita turvallisesti. Useimmille meistä se on tullut tutuksi Teams-kokoustallenteiden yhteydessä, sillä jos tallennat Teams-kokouksen, videon tallennuspaikka on Microsoft Stream. Teams-kokoustallenteelle Streamin puolella tulee automaattisesti seuraavat käyttöoikeudet: Jos kokous on Teams-tiimin kanavakokous (ajastettu tai ad-hoc),…

Lue lisää…