’Halutaan moniosaaja’ – työelämän näkemyksiä kyvykkyyksistä

Kyvykkyys on sana, joka toistuu erityisesti nyt, kun pohditaan millä Suomi saadaan taas nousuun.  Viime viikolla pohdimme yhdessä yritysten ja muiden koulutuksen tarjoajien kanssa, mitä kyvykkyyksiä työelämä odottaa.   Näkökulmia oli keskustelussa useita.  Kahtena keskeisenä teemana nousi keskusteluun toisaalta mitä kyvykkyyksiä valmistuvilta opiskelijoilta odotetaan ja toisaalta mitä kyvykkyyksiä organisaatiolla täytyy olla pärjätäkseen kovassa kilpailussa.

Keskeisintä työelämässä on tällä hetkellä jatkuva muutos.  Työelämän edustajat korostivat tähän liittyen erityisesti kahta asiaa: moniosaajuutta ja digitaitoja.  Henkilöstöjohtaja Sari Kuusela avasi moniosaajan käsitettä kuvaamalla sitä kolmella vaatimuksella.  Moniosaajuus vaatii ensinnäkin asennetta, toiseksi jatkuvaa oppimista ja kolmanneksi yhteistyötä.  Asenne tarkoittaa kiinnostusta, rohkeutta kokeilla, edellä olemista ja hyötyjen näkemistä. Oppimiseen liittyy poistuminen mukavuusalueelta ja nöyryys muutoksen edessä.  Yhteistyö taas ei suju ellei ole erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Nämä kaikki vaatimukset ovat meille tuttuja opintosuunnitelmien muutosprosesseista, missä olemme ottaneet esimerkiksi metataidot mukaan uudistuksiin.  Olemme tunnistaneet moniosaamisen, jatkuvan oppimisen ja yhteistyön merkityksen opiskelijan opinnoissa.  Olemme miettineet miten nämä näkyvät tutkinto-opetuksessa ja muussa opetustarjonnassamme.

Jäin keskustelun jälkeen pohtimaan, miten nämä työelämän keskeisiksi tunnistamat taidot näkyvät omassa tekemisessämme Haaga-Heliassa.  Koko koulutussektori kulkee läpi suurta muutosta rahoitusmallien muuttuessa ja rahoituksen vähetessä.  Meiltäkin vaaditaan moniosaajuutta ja lisääntyvää digiosaamista.  Opettajilla täytyy olla rohkeutta kehittää ja kokeilla uutta.  Mukavuusalueelta pitää poistua, se vaatii vaivannäköä ja nöyryyttä, välillä tulee epäonnistumisiakin.  Malli, jossa samat opetusmateriaalit olisivat käypää tavaraa useita vuosia, on katoamassa.  Meidän täytyy elää niin kuin opetamme.

Keskustelu päättyi toisen johtajan kommenttiin, missä hän totesi, että kaikkein tärkein kyky työpaikoilla on se, että asiantuntija pystyy jakamaan osaamistaan.   Tämä ajatus sai voimakasta kannatusta.  -Toivon, että meillä tiimiopettajuus johtaa tähän.  Yhä kasvavan tiedon määrän äärellä jokaisen opettajan ei tarvitse osata kaikkea vaikkapa markkinoinnista, yhdestä viime vuosikymmeninä nopeimmin muuttuneista osaamisalueista.  Opetiimeissä voidaan jakaa osaamista ja materiaalia, jolloin Haaga-Helian koko osaamistaso nousee hyödyttäen opiskelijoita ja koko osaavaa yhteisöämme.  Moniosaajan keskeisiä kyvykkyyksiä ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kyky osaamisen jakamiseen – avainkyvykkyyksiä kaikilla työpaikoilla.