Monialaisuus lähtee sinusta ja minusta

Yhteiskuntamme dynaaminen kehitys haastaa meitä kovalla kädellä. Vähemmällä täytyy saada enemmän, toimintarytmi kovenee ja samanaikaisesti yleinen julkisuusvaade edellyttää meiltä aktiivista viestintää sekä täydellistä avoimuutta kaikkiin suuntiin. Työelämässä tapahtuu voimakasta toiminnallista integraatiota, mikä käytännössä näkyy monimuotoisina toimenkuvina ja reaaliaikaisina tehtävämäärityksinä. Yksilötasolla moniosaamisen tarve ja uusien osaamisalueiden haltuunotto korostuu.

Perinteinen – voisi jopa sanoa historiallinen – korkeakoulun lähestymistapa on ollut ainelähtöinen ”disciplinäärinen” lähestymistapa. Tähän on ollut monta perustetta, joista suinkaan vähäisin ei ole se, että meillä itse kullakin on disciplinäärinen tiedekorkeakoulutausta. Kun resursseja oli runsaasti, oli varaa erikoistua ja olla oman alueensa kiistaton spesialisti.

Työelämän muutos tulee ottaa vakavasti ja ammattikorkeakoulun tulee pystyä elämään ajassa. Haaga-Heliassa liikkumista monialaisuuden suuntaan on jo runsaasti nähtävissä ja tarjonnassamme on yhä enemmän elementtejä, jotka jo lähtökohtaisesti ovat monialaisia. Tilanteemme on siis suhteellisen hyvä. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä.

Aivan uusi mahdollisuus on läheinen yhteistyömme Laurean ja Metropolian kanssa. Voimme tehdä koulutusalat ylittävää aitoa yhteistyötä, opiskelijoiden ristiinoppimismahdollisuudet paranevat ja kaupallisessa toiminnassa markkinamme laajenevat. Myös hanketoiminnassamme voimme tehdä yhä laaja-alaisempia usean eri koulutusalan kattavia avauksia. Uusi yhdessä tekemisen aika on jo alkanut.

Sisäisesti kannustan meitä kaikkia vahvaan yhdessä tekemiseen sekä henkilö- että ryhmätasolla. Nk. älyttömät yhdistelmät voivat tuoda esiin uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia. Osaamisryhmien ja muiden vastaavien ryhmien tulee katsoa muiden ryhmien ja aivan erityisesti yritysten suuntaan. Ammattikorkeakoulun tulee olla työelämän ja ammatillisuuden suunnannäyttäjä. Suunnannäyttäjyys lähtee sinusta ja minusta.

 

Teemu Kokko
rehtori

 

 

 

Sinä ja minä uudistumisen polulla

Korkeakoulukenttä on kovassa muutoksessa. Vain pieni osa tästä muutoksesta johtuu maamme taloudellisista paineista. Suurin paine syntyy väestön keskittymisen, yhteiskunnallisen rakennemuutosten sekä globaalien kehitystrendien kautta. Korkeakouluilta edellytetään yhä laajempaa yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Edellytetään profiloitumista, edellytetään työnjakoa ja edellytetään alati suurempaa tehokkuutta jatkuvasti pienenevillä resursseilla. Muutokset näkyvät myös henkilökohtaisella tasolla ja meiltä kaikilta edellytetään alati parempaa tuottavuutta sekä kehittymistä omissa rooleissamme.

Haaga-Helia on yksi Suomen selkeimmin profiloituneista ammattikorkeakouluista. Meidät tunnetaan laajasta yritysyhteistyöstämme sekä aktiivisesta kansainvälisestä verkostostamme. Toimilupaamme liitetty neuvotteluvelvoite Laurean ja Metropolian kanssa on osoittautunut hyvin myönteiseksi asiaksi. Yhteistyömme kolmen ammattikorkeakoulun kesken on ollut avointa ja ratkaisuhakuista. Olemme yhdessä tunnistaneet seitsemän konkreettista yhteistyön aluetta, joiden kautta lisäämme tehokkuuttamme, vaikuttavuuttamme sekä taloudellisuuttamme. Tämän tyyppinen yhteistyö on usein esiintynyt myös ministeri Grahn-Laasosen puheissa – viimeksi mm. OKM:n ja korkeakoulujohdon seminaarissa Vaasassa 9.-10.12. On äärimmäisen positiivista, että seinien sijaan puhutaan toiminnasta. Vain sillä on merkitystä ja vain sen kautta opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.

Uudistumisen tiellä kulkiessa on koko ajan muistettava päätoimialueemme – pääkaupunkiseudun – erityispiirteet. Alue on Suomen ainoa varsinainen kasvualue sekä kaikilla mittareilla mitattuna Suomen kasvun moottori. Kaiken uudistustyön tulee parantaa tuon moottorin iskutilavuutta. Suomessa ei ole varaa tehdä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat häiriöitä tuon moottorin toimintaan. Pääkaupunkiseudun nuorilla tulisi olla yhtä hyvät mahdollisuudet päästä koulutukseen kuin muun Suomen nuorilla. Näin ei tällä hetkellä ole.

Haaga-Helia on oman tiensä valinnut. Tuolla tiellä kuljemme eteenpäin itseämme kehittäen, yritysten kanssa yhteistyötä tehden sekä muiden korkeakoulujen kanssa resursseja yhdistäen itse valitsemillamme alueilla. Kansainvälisiä markkinoita lähestymme kaupallinen kulma edellä. Tarkasti sanottuna kulkijana tuolla tiellä ei kuitenkaan ole koko korkeakoulu ikään kuin yhtenä toimijana. Sinä ja minä olemme niitä kulkijoita. Me olemme Haaga-Helia.

 

Teemu Kokko, rehtori

 

Alkaneen kauden arvopohdintoja

Olen paljon miettinyt niitä keskeisiä arvoja, joiden turvin lähden tämän lukuvuoden koitoksiin. Ajatukseni voi tiivistää kuuteen iskusanaan, joita kaikkia pyrin ja aion toteuttaa toiminnassani:

YHTEISTYÖssä on voimaa ja lähtökohtani onkin kaikin mahdollisin tavoin tukea sekä sisäistä yhteistyötä että ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä tukee vahvasti missiomme mukaista ajattelua. Haaga-Helia avaa ovet työelämään – sekä konkreettisesti että symbolisesti.

Hyvä yhteistyö luo pohjaa AVOIMUUDELLE, mikä tarkoittaa asioiden rehellistä ja suorasanaista käsittelyä. Avoimuus pitää myös sisällään suvaitsevaisuuden sekä kollegan kunnioittamisen elementit ja avoimuus edellyttää meiltä kaikilta tekimisiemme avaamista, osaamisemme jakamista sekä kaverin auttamista.

Asiat kehittyvät vain, jos olemme valmiita UUSILLE AVAUKSILLE. Hullujakin kokeiluja voi tehdä ja epäonnistuakin saa. Opimme kuitenkin virheistämme ja olemme rehellisiä tekemisiemme arvioinnissa. Kokeileva ote toteutuu hyvin myönteisen kyseenalaistamisen ja aktiivisen ratkaisuhakuisen toiminnan kautta. Ratkaisu on aina ongelmaa kiinnostavampi ja ratkaisuilla tätä maailmaa oikeasti viedään eteenpäin.

TULOKSELLISUUS on useimmiten kovan työnteon lopputulema. Me Haaga-Heliassa emme perinteisesti ole pelänneet työn määrää ja toimialaamme kuuluu luontaiset kausivaihtelut. Kun tilanne on päällä, silloin painetaan ja luppoaikoina sitten hengähdetään.

Me kaikki tunnemme suurta ylpeyttä ammattikorkeakoulusta ja toimimme PÄÄ PYSTYSSÄ. Me uskomme yritysyhteistyöhön ja me uskomme vahvaan verkottumiseen. Me myös otamme sen paikan, joka Haaga-Helialle toimialoillaan kansallisesti ja kansainvälisesti kuuluu – laajaa yhteistyötä korostaen.

Lisäksi haluan vielä todeta, että KIVAAKIN SAA OLLA. Toimimme varsin palkitsevassa bisneksessä, jossa ei tehdä sen enempää tai vähempää kuin että rakennetaan nuorten ja vähän vanhempienkin tulevaisuuden uria. Työllämme on aitoa merkitystä ja tuo merkitys on puurtamisemme ehkä palkitsevin ilmentymä. En puhu kutsumuksesta, mutta kieltämättä aika lähellä sitä tässä ollaan.

Toivotan hyvää alkanutta kautta itse kullekin!

Teemu Kokko