Teemu Kokko

Yksituumaisuus kannattaa

Olen kuluneen vuorokauden aikana viettänyt yli kuusi tuntia opetus- ja kulttuuriministeriön tiloissa strategiakautta 2017-2020 koskevissa sopimusneuvotteluissa. Ensin neuvoteltiin Metropolian asioista, sitten omistamme ja tänään Laurean asioista. Syy läsnäolooni kaikissa kolmissa neuvotteluissa oli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma, jonka muodostanut liittoumasopimus allekirjoitettiin perjantaina 30.9.

 

On varsin ymmärrettävää, että OKM halusi keskustella liittouman olemuksesta, sen tavoitteista sekä sen kautta saavutettavista käytännön tuloksista. Meitä haastettiin ja edellytettiin tuloksia. Meitä myös varoitettiin siitä, että paperitiikereitä on ennenkin nähty. Pystyimme keskusteluissa kuitenkin osoittamaan – käytännön tekemisistämme kertomalla – että olemme tosissamme ja että kaikilla valituilla toiminta-alueilla on oikeasti edetty. Opiskelijamme ovat jo osallistuneet yhteisille opintojaksototeutuksillemme, koulutuksen vientiin perustettavan yrityksen perustamisasiakirjat ovat olleet hallituksissamme ensimmäisessä lähetekeskustelussa, neuvottelut nivelvaiheiden joustavoittamisesta ammatillisen toisen asteen ja alueen tiedekorkeakoulujen kanssa on aloitettu, …

 

Keskustelu oli kaiken kaikkiaan rakentavaa ja lopputulemana oli, että kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun sopimusteksteissä on monia viittauksia liittoumaan ja sen kautta saavutettaviin tuloksiin. OKM on myös rahallisesti valmis tukemaan liittoumaa pienellä vuosittaisella strategiarahalla seuraavan neljän vuoden aikana.

 

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyö sekä tässä liittouma-asiassa että muilla alueilla on ollut mutkatonta, se on ollut avointa ja se on ollut tuloshakuista. Asenteenamme on ollut tekeminen – ei hallinnollinen näennäisveivaus. Uskon, että tämä näkyi myös vastauksistamme ja kommenteistamme OKM:lle. Puhuimme samaa kieltä, tuimme toinen toisiamme ja meillä kaikilla oli selkeä visio siitä, mitä liittouman kautta voidaan saavuttaa.

 

Aivan yhtä tärkeätä on se, mitä liittouman kautta ei voida saavuttaa. Sillä alueella Haaga-Helian itsenäisyys, jatkuva itsensä haastamisen kautta syntyvä kehitys sekä oman strategian tinkimätön toteuttaminen ovat avainasemassa. Haaga-Helia on hyvässä vauhdissa ja myös omia toimiamme varten saimme strategiarahaa.

 

Työ jatkuu molemmilla rintamilla – siis yksin tehden ja liittouman kautta tehden. OKM:n kanssa käydyt sopimusneuvottelut osoittivat, että olemme oikealla tiellä ja että teemme oikeita asioita. Yhteisiä nimittäjiäkin löytyy. Teemme asioita yhdessä. Keskitymme saavutuksiin ja tuloksiin. Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia edustavat noin neljännestä koko suomalaisesta ammattikorkeakoulu-toiminnasta. Volyymi ja vaikuttavuus ovat kovia juttuja, mutta se kovin juttu on yksituumaisuus ja yhteisen vision eteen tehtävä kova työ. Sitä maanvyöryä on vaikea pysäyttää.

 

Teemu Kokko