KOULUTUSVIENTI NOUSUUN

Koulutusviennin edellytysten parantamista pohtinut Päivi Lipposen työryhmä julkaisi muistionsa 4.11. Muistio ”Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille” on ennen kaikkea toimenpideohjelma korkeakoulutukseen (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html).

HAAGA-HELIA Oy:n hallitus hyväksyi 25.10. kv-strategiaamme täydentävän koulutusviennin strategian. Strategian mukaisesti tulemme panostamaan siihen, että HAAGA-HELIA kehittyy aidosti kansainvälisesti toimivaksi ammattikorkeakouluksi. Se tarkoittaa paria ulkomailla toimivaa yksikköä sekä maksullista tutkintokoulutusta (vienti- tai tilauskoulutus) sekä ulkomaalaisille asiakkaille toteutettavaa lyhytkurssitoimintaa.

Lyhytkurssitoiminta on meillä jo tuttua, etenkin ammatillisen opettajankoulutuksen osalta olemme myyneet ja toteuttaneet useita koulutusohjelmia ulkomaisille asiakkaillemme. Opettajankoulutus on ollut sopiva liikkeellelähtö-alusta: meillä on opettajakorkeakoulussamme vankkaa osaamista, mitä myydä; ohjelmien toteutuksia voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan painottaen eri sisältöasioita ja kestoa vaihdellen. Opettajankoulutus ei ole tutkinto, joten sitä saa myydä!

Tutkintokoulutuksen myyminen on ollut pääosin kiellettyä ja on ollut toteutettavissa vain hyvin haasteellisin ehdoin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tutkintokoulutuksen ns. tilauskoulutuksena, mutta sen ehdot ovat niin tiukat, että ostavia asiakkaita ei maailmalta juurikaan löydy. Lipposen työryhmän ehdotus tuo tähän tarvittavan muutoksen. Työryhmä esittää, että ETA-alueen ulkopuolisille korkeakoulututkintoon johtava koulutus olisi maksullista, kun se järjestetään muulla kielellä kuin suomi tai ruotsi.

Valtion leikatessa ammattikorkeakoulujen rahoitusta seuraavien kolmen vuoden ajan, on välttämätöntä etsiä muita tulolähteitä, jottemme joudu negatiiviseen leikkauskierteeseen. Laadun ylläpito ja kehittäminen onnistuvat vain positiivisen ja innovatiivisen hengen vallitessa. Näin ollen voi vain toivoa valtiovallan nopeita positiivisia päätöksiä Lipposen työryhmän ehdotuksista.

Ritva Laakso-Manninen

rehtoriKoulutusviennin edellytysten parantamista pohtinut Päivi Lipposen työryhmä julkaisi muistionsa 4.11. Muistio ”Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille” on ennen kaikkea toimenpideohjelma korkeakoulutukseen (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html).

HAAGA-HELIA Oy:n hallitus hyväksyi 25.10. kv-strategiaamme täydentävän koulutusviennin strategian. Strategian mukaisesti tulemme panostamaan siihen, että HAAGA-HELIA kehittyy aidosti kansainvälisesti toimivaksi ammattikorkeakouluksi. Se tarkoittaa paria ulkomailla toimivaa yksikköä sekä maksullista tutkintokoulutusta (vienti- tai tilauskoulutus) sekä ulkomaalaisille asiakkaille toteutettavaa lyhytkurssitoimintaa.

Lyhytkurssitoiminta on meillä jo tuttua, etenkin ammatillisen opettajankoulutuksen osalta olemme myyneet ja toteuttaneet useita koulutusohjelmia ulkomaisille asiakkaillemme. Opettajankoulutus on ollut sopiva liikkeellelähtö-alusta: meillä on opettajakorkeakoulussamme vankkaa osaamista, mitä myydä; ohjelmien toteutuksia voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan painottaen eri sisältöasioita ja kestoa vaihdellen. Opettajankoulutus ei ole tutkinto, joten sitä saa myydä!

Tutkintokoulutuksen myyminen on ollut pääosin kiellettyä ja on ollut toteutettavissa vain hyvin haasteellisin ehdoin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tutkintokoulutuksen ns. tilauskoulutuksena, mutta sen ehdot ovat niin tiukat, että ostavia asiakkaita ei maailmalta juurikaan löydy. Lipposen työryhmän ehdotus tuo tähän tarvittavan muutoksen. Työryhmä esittää, että ETA-alueen ulkopuolisille korkeakoulututkintoon johtava koulutus olisi maksullista, kun se järjestetään muulla kielellä kuin suomi tai ruotsi.

Valtion leikatessa ammattikorkeakoulujen rahoitusta seuraavien kolmen vuoden ajan, on välttämätöntä etsiä muita tulolähteitä, jottemme joudu negatiiviseen leikkauskierteeseen. Laadun ylläpito ja kehittäminen onnistuvat vain positiivisen ja innovatiivisen hengen vallitessa. Näin ollen voi vain toivoa valtiovallan nopeita positiivisia päätöksiä Lipposen työryhmän ehdotuksista.

Ritva Laakso-Manninen

rehtoriKoulutusviennin edellytysten parantamista pohtinut Päivi Lipposen työryhmä julkaisi muistionsa 4.11. Muistio ”Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille” on ennen kaikkea toimenpideohjelma korkeakoulutukseen (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html).

HAAGA-HELIA Oy:n hallitus hyväksyi 25.10. kv-strategiaamme täydentävän koulutusviennin strategian. Strategian mukaisesti tulemme panostamaan siihen, että HAAGA-HELIA kehittyy aidosti kansainvälisesti toimivaksi ammattikorkeakouluksi. Se tarkoittaa paria ulkomailla toimivaa yksikköä sekä maksullista tutkintokoulutusta (vienti- tai tilauskoulutus) sekä ulkomaalaisille asiakkaille toteutettavaa lyhytkurssitoimintaa.

Lyhytkurssitoiminta on meillä jo tuttua, etenkin ammatillisen opettajankoulutuksen osalta olemme myyneet ja toteuttaneet useita koulutusohjelmia ulkomaisille asiakkaillemme. Opettajankoulutus on ollut sopiva liikkeellelähtö-alusta: meillä on opettajakorkeakoulussamme vankkaa osaamista, mitä myydä; ohjelmien toteutuksia voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan painottaen eri sisältöasioita ja kestoa vaihdellen. Opettajankoulutus ei ole tutkinto, joten sitä saa myydä!

Tutkintokoulutuksen myyminen on ollut pääosin kiellettyä ja on ollut toteutettavissa vain hyvin haasteellisin ehdoin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tutkintokoulutuksen ns. tilauskoulutuksena, mutta sen ehdot ovat niin tiukat, että ostavia asiakkaita ei maailmalta juurikaan löydy. Lipposen työryhmän ehdotus tuo tähän tarvittavan muutoksen. Työryhmä esittää, että ETA-alueen ulkopuolisille korkeakoulututkintoon johtava koulutus olisi maksullista, kun se järjestetään muulla kielellä kuin suomi tai ruotsi.

Valtion leikatessa ammattikorkeakoulujen rahoitusta seuraavien kolmen vuoden ajan, on välttämätöntä etsiä muita tulolähteitä, jottemme joudu negatiiviseen leikkauskierteeseen. Laadun ylläpito ja kehittäminen onnistuvat vain positiivisen ja innovatiivisen hengen vallitessa. Näin ollen voi vain toivoa valtiovallan nopeita positiivisia päätöksiä Lipposen työryhmän ehdotuksista.

Ritva Laakso-Manninen

rehtori